سه شنبه, 12 آذر 1398 11:06

دگردیسی دیجیتال در صنعت نفت و گاز

نوشته شده توسط

پیشرفت تکنولوژی، کاهش هزینه‌های دیجیتالی شدن، ظهور تکنولوژی‌های نوین و گسترش شبکه‌های ارتباطی و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف و الزامات رقابت، صنایع مختلف را به سمت دیجیتالی شدن سوق می‌دهد. دگردیسی دیجیتال به‌عنوان روندی غیرقابل‌اجتناب درحال‌توسعه در صنایع مختلف است؛ که در بعضی از صنایع توسعه‌یافته‌تر از سایر است.

چهارشنبه, 17 مهر 1398 15:33

مبانی و مفاهیم مدیریت سبز

نوشته شده توسط

طبیعت منابع محدودی بر روی زمین برای ما فراهم کرده است، اما این خواسته نامحدود است، هنگامی که یکی برآورده شود،