شنبه, 13 مهر 1398 11:18

دوره های آموزشی برگزار شده

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در راستای اهداف برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین اجرای برنامه های خاص تربیت مدیران و برنامه ریزان كارآمد، ارتقای سطح علمی و افزایش كارآیی مدیران و كاركنان دستگاههای اجرایی و تلفیق هر چه بیشتر تجارب علمی و آموزش های علمی، مركز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از اساتید مجرب دانشگاه‌ها در رشته های مربوط، اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی بر اساس نیاز ویژه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی می كند.

سطوح آموزش

آموزشهای مركز در سه رده صورت می پذیرد.

دوره‌های عالی ویژه مدیران ارشد

سمینارهای تخصصی موضوعی ویژه مدیران عالی و میانی

دوره‌های كوتاه مدت موضوعی

 

سمینارها و دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط مركز

 

 1. اجرای 5 دوره سمینار آموزش بهره‌وری برای سازمان صنایع دفاع محل برگزاری: نوشهر
 2. سمینار دو روزه خلاقیت و نوآوری در سازمان برای شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بهمن ماه 77 محل برگزاری: اهواز
 3. سمینار نوآوری فراگیر و بهبود مستمر برای شركت كاشی نیلو در اسفند ماه 77 محل برگزاری: اصفهان
 4. سمینار نوآوری و بهبود مستمر با تاكید بر مشاركت برای شركت لوله و ماشین‌سازی ایران در تاریخ اسفند ماه 77 محل برگزاری: تهران
 5. سمینار مهارت‌های برنامه‌ریزی استراتژیك برای مدیران برای شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 78 محل برگزاری: كاشان
 6. سمینار استراتژی بهبود مستمر و سیستم‌های پایه برای شركت سیمان فارس و خوزستان در خرداد ماه 78 محل برگزاری: كرمانشاه
 7. سمینار نوآوری فراگیر و بهبود مستمر برای شركت طراحی مهندسی خاور در تیرماه 78 محل برگزاری: تهران
 8. سمینار مدیریت استراتژیك برای شركت سیمان فارس و خوزستان در مردادماه 78 محل برگزاری: آبیك
 9. دوره دانش افزایی برای مدیران و كارشناسان وزارت جهاد سازندگی سمینار یك روزه هوشین برای شركت كاغذ سازی كاوه
 10. سمینار دو روزه ارتباطات سازمانی در قرن بیست و یكم برای مدیران شركت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی
 11. سمینار تصمیم گیری چند معیاره برای مدیران عالی وزارت جهاد سازندگی در اسفند ماه 1378
 12. سمینار تحلیل كمی پروژه‌های تحقیقاتی ویژه كارشناسان بانك ملت در فروردین 1379 محل برگزاری: تهران
 13. اجرای دوره آموزشی كوتاه مدت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، برای مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه در شهریور 79
 14. اجرای دوره آموزشی كوتاه مدت مدیریت بهره‌وری، برای مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه در شهریور 79
 15. اجرای سه دوره سمینار مدیریت بهره‌وری برای مدیران دولتی در مركز آموزش مدیریت دولتی محل برگزاری: تهران
 16. سمینار یك روزه مهندسی فروش برای مدیران شركت‌های تحت پوشش شركت گسترش صنایع ایران خودرو در آبان ماه 1379 محل برگزاری: تهران
 17. سمینار یك روزه مدیریت بهره‌وری برای شركت راهبران پتروشیمی در آبان ماه 1379 محل برگزاری: تبریز
 18. سمینار مدیریت بهره‌وری برای مجتمع پتروشیمی تبریز
 19. سمینار مدیریت بهره‌وری برای مجتمع پتروشیمی رازی
 20. سمینار مدیریت بهره‌وری برای مجتمع پتروشیمی خارك
 21. اجرای دوره آموزشی كوتاه مدت ارتباطات سازمانی، برای مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه
 22. اجرای دوره آموزشی كوتاه مدت مدیریت منابع انسانی، برای مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه
 23. دوره آموزشی مدیریت استراتژیك، برای شركت چینی ایرانا در بهمن 79
 24. دوره آموزشی رفتار سازمانی، برای شركت چینی ایرانا
 25. دوره آموزشی توسعه منابع انسانی، برای شركت چینی ایرانا
 26. دوره آموزشی مدیریت بهره‌وری، برای شركت چینی ایرانا
 27. اجرای دوره آموزشی كوتاه مدت در زمینه آموزش مدیران – بهبود مدیریت و بهره‌وری برای مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 28. سمینار مدیریت بهره‌وری برای مدیران كل استان اصفهان
 29. سمینار روش تفكر سیستمی برای مدیران كل استان ایلام
 30. سمینار روش تفكر سیستمی برای مركز آموزش مدیریت دولتی استان ایلام
 31. مهارتهای تصمیم گیری برای مدیران – مجتمع پتروشیمی خارك
 32. مهارتهای تصمیم گیری چند معیاره برای مدیران – وزارت نیرو
 33. سمینار یك روزه تصمیم گیری با معیارهای چند گانه برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی در تیر 80
 34. سمینار یك روزه استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی در شهریور 80
 35. سمینار یك روزه روشهای اداره بنگاههای اقتصادی برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی در شهریور 80
 36. كارگاه آموزشی یك روزه روش تحقیق برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مهر 80
 37. برگزاری دومین كارگاه آموزشی یك روزه روش تحقیق برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مهر 80
 38. سمینار یك روزه مهندسی صرفه‌جویی هزینه برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی در آبان 80
 39. سمینار یك روزه سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی و كاربرد آن برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی در بهمن 80
 40. سمینار یك روزه ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی برای مدیران شركت راهبران پتروشیمی
 41. سمینار یك روزه سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی مدیریت برای مدیران و كارشناسان شركت راهبران پتروشیمی در بهمن 80
 42. برگزاری سمینار یك روزه روش تفكر سیستمی دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 43. برگزاری سمینار یك روزه مدیریت كیفیت جامع (TQM) در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه در بهمن 80
 44. برگزاری سمینار یك روزه مدیریت بهره‌وری در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 45. برگزاری سمینار یك روزه مدیریت سازمان‌های نوین در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 46. برگزاری سمینار یك روزه مدیریت مشاركتی در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 47. برگزاری سمینار یك روزه ارزیابی جامع عملكرد سازمانی در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 48. برگزاری سمینار یك روزه اصلاح ساختار نیروی انسانی در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 49. برگزاری سمینار یك روزه تحول و نوآوری در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در بهمن 80
 50. برگزاری سمینار یك روزه سیستم‌های اطلاعاتی (MIS) در دوره مدیریت بهره‌وری و تحول اداری ویژه اعضای كمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه‌ها در اسفند 80
 51. برگزاری دوره عالی آزاد مدیریت فن‌آوری اطلاعات و پذیرش 12 نفر جهت شركت در این دوره در سال 81
 52. برگزاری دوره اقتصاد بهداشت ویژه كارمندان سازمان بیمه خدمات درمانی و پذیرش 13 نفر جهت شركت در این دوره در سال 81.
 53. برگزاری سمینار یك روزه سمینار مدیریت كیفیت جامع برای مدیران ارشد شركت مپنا در فروردین 81
 54. سمینار آموزشی سیستم‌های اطلاعات مدیریت سازمان و فناوری برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در آبان 81
 55. برگزاری دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی برای كارشناسان شركت مدیریت پروژ‌ه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در آبان 81
 56. سمینار آموزشی اعتبارات اسنادی برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در آذر 81
 57. سمینار آموزشی فنون پیش‌بینی برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در دی 81
 58. برگزاری سمینار یك روزه تفكر استراتژیك برای مدیران ارشد شركت مپنا در دی 81
 59. برگزاری سمینار یك روزه مدیریت بهره‌وری در سازمان برای مدیران شركت مپنا در اسفند 81
 60. برگزاری سمینار یك روزه روش‌های كمی در تصمیم گیری برای مدیران ارشد شركت مپنا در اسفند 81
 61. برگزاری سمینار آموزشی مدیریت كیفیت جامع برای مدیران شركت مپنا در فروردین 82
 62. برگزاری كارگاه یك روزه آموزش تكنولوژی اطلاعات ویژه مشاورین استانداران كشور در فروردین82
 63. برگزاری دوره سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته برای دانشگاه صنایع و معادن دراردیبهشت82
 64. برگزاری سمینار یك روزه 5Sبرای مدیران و كارشناسان گروه بهمن موتور در اردیبهشت 82
 65. برگزاری دوره مدیریت تولید پیشرفته برای دانشگاه صنایع و معادن در خرداد 82
 66. برگزاری سمینار آموزشی یك روزه سیستم‌های خبره هوش مصنوعی و كاربرد آن برای مدیران ارشد و میانی شركت مپنا در تیر 82
 67. برگزاری دوره مدیریت استراتژیك صنعتی برای دانشگاه صنایع و معادن در مرداد 82
 68. برگزاری سمینار آموزشی یك روزه ارتباطات سازمانی در قرن 21 برای مدیران ارشد و میانی شركت مپنا در مرداد 82
 69. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت استراتژیك برای مدیران و كارشناسان موسسه مالی و اعتباری قوامین در مرداد 82
 70. سمینار آموزشی ارتباطات انسانی و سازمانی برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در مرداد 82
 71. برگزاری سمینار آموزشی یك روزه خلاقیت و نوآوری در سازمان برای مدیران ارشد و میانی شركت مپنا در شهریور 82
 72. برگزاری دوره آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی پیشرفته برای دانشگاه صنایع و معادن در شهریور82
 73. برگزاری دوره سیستم‌های معین تصمیم گیری و خبره برای دانشگاه صنایع و معادن در آبان 82
 74. برگزاری سمینار آموزشی یك روزه مهندسی صرفه جویی هزینه برای مدیران ارشد و میانی شركت مپنا در آبان 82
 75. برگزاری سمینار آموزشی یك روزه علم مدیریت فازی برای مدیران و كارشناسان انستیتو ایز ایران در آذر 82
 76. برگزاری دوره مدیریت منابع اطلاعاتی برای دانشگاه صنایع و معادن در آذر 82
 77. سمینار آموزشی یادگیری سازمانی برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در آذر 82
 78. برگزاری دوره سیستم‌های مدیریت بانك‌های اطلاعاتی برای دانشگاه صنایع و معادن در دی 82
 79. برگزاری سمینار آموزشی مدیریت استراتژیك و دولت الكترونیك در محل دانشگاه تربیت مدرس در دی 82
 80. برگزاری كارگاه آموزشی بهره‌وری مدیریت مالی ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه كارگران در دی 82
 81. برگزاری كارگاه آموزشی بهره‌وری مدیریت روابط عمومی و ارتباطات ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه كارگران در دی 82
 82. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت ترازنامه و مدیریت دارایی‌ها ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه كارگران در بهمن 82
 83. برگزاری دوره آموزشی SPSS ویژه مدیران و كارشناسان برق منطقه‌ای تهران در بهمن 82
 84. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه كارگران در بهمن 82
 85. برگزاری كارگاه آموزشی بهره‌وری اداری ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه كارگران در بهمن 82
 86. سمینار آموزشی مهارتهای حل مسأله برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در بهمن 82
 87. برگزاری دوره روش شناسی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی برای دانشگاه صنایع و معادن
 88. برگزاری دوره فناوری اطلاعات برای دانشگاه صنایع و معادن
 89. برگزاری دوره آموزشی پژوهش عملیاتی برای مدیران و كارشناسان سازمان سنجش و آموزش كشور (موسسه انستیتو ایزایران) در اردیبهشت 83
 90. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت سرمایه‌گذاری ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه در اردیبهشت 83
 91. برگزاری دوره آموزشی روش شناسی و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی برای مدیران و كارشناسان دانشگاه صنایع و معادن در خرداد 83
 92. برگزاری كارگاه آموزشی بهره‌وری اداری ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه در خرداد 83
 93. برگزاری كارگاه آموزشی مشتری‌مداری ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه در خرداد 83
 94. برگزاری سمینار دو روزه مدیریت سرمایه در گردش ویژه مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه در خرداد 83
 95. برگزاری سمینار دو روزه مدیریت تفكر استراتژیك ویژه مدیران و كارشناسان ارشد بانك رفاه در تیر 83
 96. برگزاری سمینار آموزشی تحول استراتژیك برای مدیران و كارشناسان موسسه مالی و اعتباری قوامین در تیر 83
 97. برگزاری دوره آموزشی‌فناوری اطلاعات برای مدیران و كارشناسان دانشگاه صنایع و معادن درتیر83
 98. برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی ویژه صنعت بانكداری برای مدیران و كارشناسان موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهریور 83
 99. برگزاری سمینار آموزشی مشتری مداری ویژه صنعت بانكداری برای مدیران و كارشناسان موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهریور 83
 100. برگزاری دوره آموزشی تصمیم گیری در شرایط ابهام ویژه مدیران و كارشناسان سازمان صدا و سیما در شهریور 83
 101. برگزاری دوره طراحی سازمان‌های متناسب عصر اطلاعات برای دانشگاه صنایع و معادن در آبان 83
 102. برگزاری یك دوره آموزشی كامپیوتر برای مدیران اتاق بازرگانی در آبان 83
 103. برگزاری سمینار آموزشی سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای مدیران و كارشناسان شركت توزیع نیروی برق همدان  در آبان 83
 104. برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های حل مسأله برای مدیران و كارشناسان سازمان صدا و سیما در آبان 83
 105. برگزاری دوره آموزش خلاقیت برای دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در دی 83
 106. برگزاری سمینار آموزشی تصمیم گیریهای كاربردی برای مدیران و كارشناسان شركت گروه بهمن موتور در بهمن 83
 107. برگزاری سمینار 1روزه استراتژیك ویژه مدیران ارشد و میانی گمرك صنایع و معادن در بهمن 83
 108. برگزاری مسینار یك روزه شایعه حل مسأله برای مدیران و كارشناسان سازمان صدا و سیما در بهمن 83
 109. برگزاری دوره مدیریت قراردادها و تداركات برای كارشناسان شركت مپنا
 110. برگزاری دوره سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی برای كارشناسان شركت مپنا
 111. برگزاری دوره فنون پیش بینی مدیران برای كارشناسان شركت مپنا
 112. برگزاری دوره مكاتبات تجاری به زبان انگلیسی برای كارشناسان شركت مپنا
 113. برگزاری دوره آموزشی سیستم‌های اطلاعات مدیریت سازمان و فن‌آوری برای كارشناسان شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)
 114. سمینار آموزشی خلاقیت و نوآوری در سازمان برای مدیران ارشد و میانی شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)
 115. برگزاری دوره آموزشی یك روزه كارآفرینی با عنوان آشنایی با اصول برنامه‌ریزی و مدیریت كسب و كارهای كوچك برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 116. برگزاری دوره آموزشی یك روزه كارآفرینی با عنوان آشنایی با چگونگی خلق ارزش و جذب منابع مالی برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 117. برگزاری دوره آموزشی یك روزه كارآفرینی با عنوان آشنایی با اصول نوآوری و ایده‌یابی برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 118. برگزاری دوره آموزشی آمار و كاربرد آن در مدیریت برای مدیران و كارشناسان شركت برق منطقه ای تهران
 119. برگزاری دوره آموزشی طراحی سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات برای مدیران و كارشناسان دانشگاه صنایع و معادن
 120. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیك برای مدیران و كارشناسان موسسه مالی و اعتباری قوامین
 121. برگزاری سمینار آموزشی علم مدیریت فازی (FMS) برای مدیران و كارشناسان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 122. برگزاری دوره آموزشی مهارتهای تصمیم‌گیری چند معیاره برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران
 123. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای مركز نوسازی و تحول اداری وزارت راه در اردیبهشت84
 124. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیك برای پژوهشكده سیستم‌های پدافند هوایی در خرداد84
 125. برگزاری سمینار آموزشی تفكر استراتژیك برای شركت ایرانگردی و جهانگردی در خرداد 84
 126. برگزاری سمینار آموزشی رهبری و مدیریت تحول در سازمان برای شركت ایرانگردی و جهانگردی در خرداد 84
 127. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بازاریابی برای سازمان كارگزاران بورس كالاهای كشاورزی در خرداد 84
 128. برگزاری دوره آموزشی روش‌های حل مسأله و مسأله‌یابی برای خانه فرهنگ نیمرخ در شهریور 84
 129. برگزاری دوره آموزشی تكنیك‌های خلاقیت برای خانه فرهنگ نیمرخ در شهریور 84
 130. برگزاری دوره آموزشی تیم‌سازی و شیوه‌های كار گروهی برای سازمان انرژی اتمی در آبان 84
 131. برگزاری دوره آموزشی بهره‌وری نیروی انسانی ویژه مدیران و كارشناسان بانك رفاه در آبان 84
 132. برگزاری دوره آموزشی بازاریابی ویژه صنعت بانكداری ویژه مدرسان بانك رفاه در آبان 84
 133. برگزاری كارگاه آموزشی مشتری مداری كلید حیاتی موفقیت ویژه مدرسان اداره آموزش بانك رفاه در آبان 84
 134. برگزاری دوره آموزشی تفكر سیستمی برای پژوهشكده سیستم های پدافند هوایی در آذر 84
 135. برگزاری دوره آموزشی اصول رهبری در سازمان برای پژوهشكده سیستم‌های پدافند هوایی در آذر 84
 136. برگزاری دوره آموزشی فرهنگ سازمانی ویژه كارشناسان بانك رفاه در دی 84
 137. برگزاری دوره آموزشی رهبری و مدیریت تحول در سازمان ویژه مدیران میانی بانك رفاه دردی84
 138. برگزاری سمینار آموزشی مدیریت زمان برای گروه تراكتورسازی تبریز در دی 84
 139. برگزاری دوره آموزشی مسأله‌یابی و تكنیك‌های حل مسأله برای سازمان هوا- فضا
 140. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت استراتژیك برای شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی
 141. برگزاری كارگاه آموزشی برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین
 142. برگزاری دوره آموزشی رهبری و مدیریت تحول در سازمان ویژه مدیران میانی بانك رفاه دوره دوم در بهمن 84
 143. برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان ویژه كاركنان سازمان تامین اجتماعی استان یزد در بهمن 84
 144. برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در سازمان برای سازمان انرژی اتمی در اسفند 84
 145. برگزاری دوره آموزشی ارتباطات انسانی و سازمانی برای سازمان انرژی اتمی در اسفند 84
 146. برگزاری دوره آموزشی تیم سازی و شیوه‌های كار گروهی برای سازمان انرژی اتمی در اسفند 84
 147. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در اسفند 84
 148. برگزاری دوره آموزشی ارتباطات سازمانی برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در اسفند 84
 149. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهره‌وری و ارزیابی عملكرد سازمانی برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در اسفند 84
 150. برگزاری كارگاه آموزشی تفكر و مدیریت استراتژیك ویژه مدیران عالی و میانی بانك مسكن
 151. برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت استراتژیك ویژه مدیران میانی بانك رفاه
 152. برگزاری كارگاه آموزشی رهبری و مدیریت تحول ویژه مدیران میانی بانك مسكن
 153. برگزاری دوره آموزشی تیم سازی و شیوه‌های كار گروهی برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در فروردین 85
 154. برگزاری دوره آموزشی بازاریابی ویژه صنعت بانكداری ویژه مدرسان بانك رفاه در فروردین 85
 155. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و رهبری در سازمان برای سازمان انرژی اتمی در اردیبهشت 85
 156. برگزاری سمینار آموزشی نگرش سیستمی در سازمان برای مدیران و كارشناسان مركز لجستیكی و مهندسی مدیریت آموزشی و خدمات علمی در اردیبهشت 85
 157. برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مشاركتی ویژه مدیران و كارشناسان شركت مخابرات اراك در خرداد 85
 158. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در مرداد 85
 159. برگزاری دوره آموزشی طرح تكریم ارباب رجوع كاركنان دانشگاه تربیت مدرس در شهریور 85
 160. برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی و سیستم‌های نوین مدیریت كاهش هزینه‌ها برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان شهریور 85
 161. برگزاری دوره آموزشی تفكر و مدیریت استراتژیك در سازمان برای كاركنان و مدیران شهرداری باغستان در شهریور 85
 162. برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ویژه كاركنان شهرداری باغستان در شهریور 85
 163. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهره‌وری ویژه كارشناسان شركت فولاد مباركه اصفهان در دی85
 164. برگزاری دوره آموزشی مستندسازی تجربیات مدیران ویژه كارشناسان شركت ایران خودرو در بهمن ماه 85
 165. برگزاری دوره آموزشی بهبود مستمر ویژه كارشناسان شركت فولاد مباركه اصفهان در دی ماه 85
 166. برگزاری دوره آموزشی شاخص‌های اندازه‌گیری و روش‌های بهبود بهره‌وری ویژه كارشناسان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی در بهمن ماه 85
 167. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه به همراه پیاده‌سازی نرم‌افزار MSP برای مدیران و كارشناسان شركت ایران خودرو در بهمن ماه 85
 168. برگزاری دوره آموزشی چرخه بهره‌وری ویژه كارشناسان سازمان اتكا در اسفند ماه 85
 169. برگزاری دوره آموزشی روش‌های ارزیابی، سنجش و مدیریت عملكرد ویژه كارشناسان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی در اسفند ماه 85
 170. برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش ویژه مدیران و كارشناسان شركت برق منطقه‌ای هرمزگان در خرداد ماه 86
 171. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهره‌وری ویژه مدیران و كارشناسان سازمان اتكا در تیر ماه 86
 172. برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی قانون و شیوه‌ها و راهكارهای اجرایی خصوصی‌سازی ویژه مدیران و كارشناسان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه 86
 173. برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ویژگی‌های برجسته مدیران برتر دنیا ویژه مدیران و كارشناسان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه 86
 174. برگزاری دوره آموزشی تصمیم گیری كاربردی برای مدیران ویژه مدیران و كارشناسان شركت ایران ایر (هواپیمایی هما) در آبان ماه 86
 175. برگزاری دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی ویژه مدیران و كارشناسان شركت ایران ایر (هواپیمایی هما) در آبان ماه 86
 176. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه همراه با پیاده‌سازی نرم افزارMSPویژه مدیران و كارشناسان شركت ایران خودرو درآبان ماه 86
 177. برگزاری دوره آموزشی تصمیم گیری و كاربردهای آن در سازمان ویژه مدیران شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در آبان ماه 86
 178. برگزاری دوره آموزشی استقرار سیستم سنجش بهره‌وری ویژه مدیران و كارشناسان شركت برق منطقه ای زنجان درآذر ماه 86
 179. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهره‌وری ویژه مدیران و كارشناسان شركت پارس جنوبی درآذرماه 86
 180. برگزاری دوره آموزشی منطق فازی ویژه مدیران و كارشناسان شركت ایران خودرو درآذر ماه 86
 181. برگزاری دوره آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملكرد ویژه مدیران پایه و میانی سازمان انرژی اتمی ایران در آذر ماه 86
 182. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیك منابع انسانی ویژه مدیران پایه و میانی سازمان انرژی اتمی ایران در دی ماه 86
 183. برگزاری كارگاه آموزشی استقرار نظام‌های مدیریت كیفیت – دانشگاه تربیت معلم سبزوار - بهمن ماه 86
 184. برگزاری دوره آموزشی نقش ICT در مدیریت – ویژه مدیران ستادی و اجرایی وزارت كار و تامین اجتماعی در تیر ماه 87
 185. برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (آشنایی شركت‌كنندگان با شیوه‌های مختلف مشتری ‌مداری) – شركت تراكتورسازی تبریز - مرداد ماه 87
 186. برگزاری دوره آموزشی "برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك" ویژه مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه 87
 187. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و رهبری تحول در سازمان جهت مدیران و كارشناسان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دی ماه 87
 188. برگزاری دوره آموزشی بهره‌وری سرمایه با رویكرد عملیاتی برای مدیران بودجه دانشگاه‌های علوم پزشكی بهمن ماه 87
 189. برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش‌ها و فنون كار مدیران ویژه مدیران سازمان انرژی اتمی ایران بهمن ماه 87
 190. برگزاری دوره آموزشی وظایف و نقش‌های سرپرستی ویژه مدیران سازمان انرژی اتمی ایران بهمن ماه 87
 191. برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی برای كارشناسان شركت هواپیمایی هما در بهمن 87
 192. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه برای كارشناسان شركت هواپیمایی هما در بهمن 87
 193. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی برای كارشناسان شركت هواپیمایی هما در بهمن 87
 194. برگزاری دوره آموزشی و بهره‌وری توسعه منابع انسانی شركت شهرك‌های صنعتی یزد (سامان‌آوران توسعه) در تاریخ 24 و 25/2/88
 195. طراحی و تایپ سئوالات چهار گزینه‌ای برای شركت كشتیرانی (800 سوال) از تاریخ 15/5/88 لغایت 15/6/88
 196. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی ویژه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 20 ساعت در پاییز سال 1388
 197. برگزاری دوره آموزشی مهندسی و صرفه‌جویی هزینه ویژه جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی به مدت 8 ساعت در تاریخ‌های 16 و 17 دی 1388
 198. برگزاری دوره آموزشی راهبردهای آموزش و توان افزایی ویژه سازمان انرژی اتمی به مدت 9 ساعت در بهمن ماه 1388
 199. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاكره ویژه سازمان انرژی اتمی به مدت 8 ساعت در بهمن ماه 1388
 200. برگزاری دوره مدیریت بهره‌وری ویژه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 21 ساعت در سال 1388
 201. برگزاری دوره مهندسی مجدد فرایندها ویژه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 14 ساعت در سال 1388
 202. برگزاری دوره مدیریت كیفیت ویژه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 30 ساعت در سال 1388
 203. برگزاری دوره مدیریت رضایت مشتریان ویژه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 20 ساعت در سال 1388
 204. برگزاری دوره مدیریت و مهندسی ارزش ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به مدت 6 ساعت در سال 1388
 205. برگزاری دوره مهارت‌های ارتباطی مدیران ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به مدت 6 ساعت در سال 1388
 206. برگزاری دوره آموزشی اصلاح الگوی مصرف در وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری به مدت 8 ساعت در 1/9/88.
 207. برگزاری دورة آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاكره در سازمان انرژی اتمی به مدت 8 ساعت دی ماه 1388
 208. برگزاری دوره آموزشی انگیزش در كار در سازمان انرژی اتمی به مدت 9 ساعت دی ماه 1388
 209. برگزاری دوره آموزش و توان افزایی در سازمان انرژی اتمی به مدت 9 ساعت دی ماه 1388
 210. برگزاری دورهآموزشی اصلاح الگوی مصرف ویژه مدیران وزارت علوم، به مدت 8 ساعت از تاریخ 1/9/88 لغایت 30/9/88
 211. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیك در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 30 ساعت 19/1/89 تا 27/3/89
 212. برگزاری دوره آموزشی ارتباط IT با دولت در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 20 ساعت 19/1/89 تا 31/4/89
 213. برگزاری دوره آموزشی اصول بازاریابی و بازرگانی در صنعت هوانوردی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 25/1/89 تا 13/5/89
 214. برگزاری دوره آموزشی معماری فناوری اطلاعات در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 20 ساعت 26/1/89 تا 7/5/89
 215. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بودجه و تحلیل‌های مالی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 26/1/89 تا 17/4/89
 216. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 26/1/89 تا 7/5/89
 217. برگزاری دوره آموزشی تفكر سیستمی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 20 ساعت 26/1/89 تا 7/5/89
 218. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تحول در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 15 ساعت 2/2/89 تا 24/4/89
 219. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سرمایه‌های انسانی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 2/2/89 تا 14/5/89
 220. برگزاری دوره آموزشی تئوری‌های سازمان و رویكردهای نوین در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 2/2/89 تا 14/5/89
 221. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 10 ساعت 9/2/89 تا 24/4/89
 222. برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 10 ساعت 9/2/89 تا 3/4/89
 223. برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 10 ساعت 9/2/89 تا 24/4/89
 224. برگزاری دوره آموزشی مدیریت اسلامی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 10 ساعت 9/2/89 تا 10/4/89
 225. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر شیراز به مدت 16 ساعت 19/3/89 تا 20/3/89
 226. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تبریز به مدت 16 ساعت 2/4/89 تا 3/4/89
 227. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 2/4/89 تا 3/4/89
 228. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر كرمان به مدت 16 ساعت 6/4/89 تا 7/4/89
 229. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 8/4/89 تا 9/4/89
 230. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر اصفهان به مدت 16 ساعت 9/4/89 تا 10/4/89
 231. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر همدان به مدت 16 ساعت 9/4/89 تا 10/4/89
 232. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تبریز به مدت 16 ساعت 13/4/89 تا 14/4/89
 233. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر همدان به مدت 16 ساعت 13/4/89 تا 14/4/89
 234. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 16/4/89 تا 17/4/89
 235. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر كرمان به مدت 16 ساعت 16/4/89 تا 17/4/89
 236. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در شركت ایساكو در خدمات در شهر تهران به مدت 16 ساعت 20/4/89 تا 21/4/89
 237. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در شركت ایساكو در خدمات در شهر شیراز به مدت 16 ساعت 20/4/89 تا 21/4/89
 238. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر مشهد به مدت 16 ساعت 23/4/89 تا 24/4/89
 239. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر اهواز به مدت 16 ساعت 23/4/89 تا 24/4/89
 240. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر اهواز به مدت 16 ساعت 27/4/89 تا 28/4/89
 241. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر مشهد به مدت 16 ساعت 27/4/89 تا 28/4/89
 242. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر ساری به مدت 16 ساعت 30/4/89 تا 31/4/89
 243. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 30/4/89 تا 31/4/89
 244. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر اصفهان به مدت 16 ساعت 10/5/89 تا 11/5/89
 245. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر ساری به مدت 16 ساعت 10/5/89 تا 11/5/89
 246. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت 13/5/89 تا 14/5/89
 247. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 17/5/89 تا 18/5/89
 248. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت 17/5/89 تا 18/5/89
 249. برگزاری دورهآموزشی مدیریت بهره‌وری ویژه شركت گروه طلیعه سبز جهان، به مدت 12 ساعت درآبان ماه سال 1389
 250. برگزاری دورهآموزشی مدیریت خرید و سفارشات ویژه شركت مدیریت سود و بهره‌وری پایدار، به مدت 12 ساعت در15 دی ماه سال 1389
 251. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 13/10/89 تا 14/10/89
 252. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 20/10/89 تا 21/10/89
 253. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 27/10/89 تا 28/10/89
 254. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 3/11/89 تا 4/11/89
 255. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 11/11/89 تا 12/11/89
 256. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 18/11/89 تا 19/11/89
 257. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 25/11/89 تا 26/11/89
 258. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 9/12/89 تا 10/12/89
 259. برگزاری دوره آموزشی مدیریت موثر وقت ویژه مدیران پایه سازمان انرژی اتمی به مدت 4 ساعت در تاریخ 13/10/89
 260. برگزاری دوره آموزشی فنون اداره جلسات ویژه مدیران پایه سازمان انرژی اتمی به مدت 6 ساعت در تاریخ 14/10/89 لغایت 15/10/89
 261. برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش ویژه مدیران پایه سازمان انرژی اتمی به مدت 6 ساعت در تاریخ 27/10/89
 262. برگزاری دوره آموزشی تفكر سیستمی ویژه مدیران میانی و ارشد سازمان انرژی اتمی به مدت 9 ساعت در تاریخ های 16/11/89 و 23/11/89 و 29/11/89
 263. برگزاری دوره آموزشی رویكرد نوین مدیریت دولتی ویژه مدیران میانی و ارشد سازمان انرژی اتمی به مدت 6 ساعت در تاریخ 28/11/89
 264. برگزاری دوره آموزشی اندیشه های نو در مدیریت ویژه مدیران میانی و ارشد سازمان انرژی اتمی به مدت 4 ساعت در تاریخ 29/11/89
 265. برگزاری دوره آموزشی برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك ویژه مدیران دانشگاه صنعتی مالك اشتر (وزارت دفاع) به مدت 32 ساعت از تاریخ 12/10/89 و 1/12/89
 266. برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی (گروه اول) ویژه مدیران دانشگاه صنعتی مالك اشتر (وزارت دفاع) به مدت 28 ساعت از تاریخ 9/10/89 و 26/11/89
 267. برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی (گروه دوم) ویژه مدیران دانشگاه صنعتی مالك اشتر (وزارت دفاع) به مدت 28 ساعت از تاریخ 16/10/89 و 1/12/89
 268. برگزاری دوره آموزشی تحول سازمانی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 33 ساعت 8/7/89 تا 14/11/89
 269. برگزاری دوره آموزشی مدیریت روابط با مشتری در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 33 ساعت 8/7/89 تا 14/11/89
 270. برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بین المللی در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 33 ساعت 8/7/89 تا 14/11/89
 271. برگزاری دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 15/7/89 تا 14/11/89
 272. برگزاری دوره آموزشی مهندسی مجدد در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت 34 ساعت 15/7/89 تا 14/11/89
 273. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر اهواز به مدت 16 ساعت از تاریخ 29/4/90 تا 30/4/90
 274. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران از تاریخ 28/4/90 تا 29/4/90
 275. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر اصفهان از تاریخ 2/5/90 تا 3/5/90
 276. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر شیراز به مدت 16 ساعت از تاریخ 2/5/90 تا 3/5/90
 277. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر مشهد به مدت 16 ساعت از تاریخ 2/5/90 تا 3/5/90
 278. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر مشهد به مدت 16 ساعت از تاریخ 4/5/90 تا 5/5/90
 279. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر اصفهان به مدت 16 ساعت از تاریخ 4/5/90 تا 5/5/90
 280. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر مشهد به مدت 16 ساعت از تاریخ 4/5/90 تا 5/5/90
 281. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت از تاریخ 5/5/90 تا 6/5/90
 282. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت از تاریخ 8/5/90 تا 9/5/90
 283. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر اهواز به مدت 16 ساعت از تاریخ 8/5/90 تا 9/5/90
 284. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران از تاریخ 8/5/90 تا 9/5/90
 285. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت از تاریخ 22/6/90 تا 23/6/90
 286. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت از تاریخ 15/6/90 تا 16/6/90
 287. برگزاری دوره آموزشی سیستم‌های مدیریت كاهش هزینه در شركت مدیریت سود و بهره‌وری پایدار در شهر اصفهان به مدت 8 ساعت در تاریخ 25/9/90
 288. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت از تاریخ 28/10/90 تا 29/10/90
 289. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت از تاریخ 11/11/90 تا 12/11/90
 290. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر در بانك صنعت و معدن به مدت 16 ساعت در شهر تهران در تاریخ های 8 و 10 بهمن و 15 و 17 بهمن ماه سال 90
 291. برگزاری دوره آموزشی تصمیم گیری و حل مسأله در سازمان انرژی اتمی در شهر تهران به مدت    9 ساعت از تاریخ 9/11/90 تا 11/11/90
 292. برگزاری دوره آموزشی فنون بهبود روش‌ها و سیستم‌ها در سازمان انرژی اتمی در شهر تهران به مدت 12 ساعت از تاریخ 23/11/90 تا 26/11/90
 293. برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری ویژه كاركنان صرافی در شهر تهران به مدت 4 ساعت در تاریخ 21/2/91
 294. برگزاری دوره آموزشی رهبری و مدیریت تحول در سازمان در شركت معیار صنعت خاورمیانه در شهر تهران به مدت 7 ساعت در تاریخ 25/3/91
 295. برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در صنعت بانكداری ویژه كاركنان بانكها در مركز مطالعات در شهر تهران به مدت 8 ساعت در تاریخ 26/4/91
 296. برگزاری دوره‌اموزشی مدیریت بازار در شهرك صنعتی نصیرآباد در شهر تهران به مدت 16 ساعت 27/4/91 تا 28/4/91
 297. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 14/6/91 تا 15/6/91
 298. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 19/6/91 تا 20/6/91
 299. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 3/7/91 تا 4/7/91
 300. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 11/7/91 تا 12/7/91
 301. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 1/8/91 تا 2/8/91
 302. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 9/8/91 تا 10/8/91
 303. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 12/10/91 تا 13/10/91
 304. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 16/10/91 تا 17/10/91
 305. برگزاری سمینار علمی تخصصی تكنیكهای انعطاف پذیری شركتها و موفقیت در بازارهای پرتلاطم در دانشگاه تربیت مدرس به مدت 8 ساعت در تاریخ 5/11/91
 306. برگزاری سمینار علمی تخصصی الگوهای نوین سخنرانی حرفه ای در دانشگاه تربیت مدرس به مدت 8 ساعت در تاریخ 12/2/92
 307. برگزاری دوره‌ آموزشی مدیریت دانش شركت علم آفرینان پارسان دانش در شهر یزد به مدت 8 ساعت در تاریخ 30/3/92
 308. برگزاری دوره‌ آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری شركت علم آفرینان پارسان دانش در شهر یزد به مدت 6 ساعت در تاریخ 24/5/92
 309. برگزاری دوره آموزشی مدیریت رهبری و مدیریت تحول در سازمان پارك فناوری پردیس در شهر تهران به مدت 8 ساعت در تاریخ 21/6/92
 310. برگزاری دوره مدیریت رهبری ویژه روسای سایپا در شركت سایپا در شهر تهران به مدت 24 ساعت در مهر ماه سال 1392
 311. برگزاری دوره مدیریت رهبری ویژه روسای جدید سایپا در شركت سایپا در شهر تهران به مدت 24 ساعت در دی ماه سال 1392
 312. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تبریز به مدت 16 ساعت 14/10/92 تا 15/10/92
 313. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 15/10/92 تا 16/10/92
 314. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر شیراز به مدت 16 ساعت 25/10/92 تا 26/10/92
 315. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت 25/10/92 تا 26/10/92
 316. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر رشت به مدت 16 ساعت 2/11/92 تا 3/11/92
 317. برگزاری دوره مدیریت بهره وری در شركت بهره وری سبز در شهر تهران به مدت 9 ساعت 5/11/92 تا 9/11/92
 318. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در شركت ایساكو در شهر شیراز به مدت 16 ساعت 7/11/92 تا 8/11/92
 319. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 19/11/92 تا 20/11/92
 320. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی برای شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 15/2/93 تا 16/2/93
 321. برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران شركت ایران خودرو در رشت به مدت 16 ساعت 25/2/93 تا 26/2/93
 322. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك جهت كاركنان شركت قاسم ایران در مركز به مدت 8 ساعت 11/6/93
 323. برگزاری دوره مدیریت دانش و مستندسازی جهت كاركنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مركز به مدت 6 ساعت 17/8/93
 324. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر برای شركت قاسم ایران در شهر تهران به مدت 8 ساعت 18/6/93
 325. برگزاری دوره آموزشی كارآفرینی، خلاقیت و نوآوری برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی در شهر آمل به مدت 8 ساعت 23/9/93
 326. برگزاری دوره آموزشی مدیریت و استراتژی بهره‌وری در خدمات در شركت ایساكو در شهر تهران به مدت 16 ساعت 4/11/93 تا 5/11/93
 327. برگزاری دوره آموزشی روش تحقیق برای شركت قاسم ایران در شهر تهران به مدت 8 ساعت 14/11/93
 328. برگزاری دوره آموزشی روش تحقیق برای شركت قاسم ایران در شهر تهران به مدت 8 ساعت 15/11/93
 329. برگزاری دوره آموزشی روش تحقیق برای شركت قاسم ایران در شهر تهران به مدت 8 ساعت 18/11/93
 330. برگزاری دوره آموزشی فرهنگ و اخلاق در سازمان برای شركت سایپا به مدت 12 ساعت 1/11/93 تا 8/11/93
 331. برگزاری دوره آموزشی روش تحقیق برای شركت قاسم ایران در شهر تهران به مدت 8 ساعت 13/12/93
 332. برگزاری دوره آموزشی مهارتهای تفكر استراتژیك و تحول در سازمان برای شركت سایپا در شهر تهران به مدت 12 ساعت 5/11/93 تا 26/11/93
 333. برگزاری دوره آموزشی مدیریت بازار و مشتری گرایی برای گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در تهران به مدت 20 ساعت 2/2/94 تا 30/2/94
 334. برگزاری دوره آموزشی رهبری تحول برای شركت سایپا در تهران به مدت 16 ساعت 3/3/94 تا 24/3/94
 335. برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی برای شركت تكوین ارتباطات پیشرو (تاپ كام) در تهران به مدت 8 ساعت 6/3/94 تا 7/3/94
 336. برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در تهران به مدت 12 ساعت 2/4/94 تا 30/4/94
 337. برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و ارتباطات برای موسسه حیات وحش میراث پارسیان به مدت 6 ساعت در تهران 7/4/94
 338. برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی تجاری برای گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به مدت 20 ساعت در تهران 17/6/94 تا 14/7/94
 339. برگزاری دوره آموزشی مدیریت رهبری تحول در سازمانها برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 17/5/94
 340. برگزاری دوره آموزشی فهم و تحلیل گزارشهای مالی برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 24/5/94
 341. برگزاری دوره آموزشی تفکر استراتژیک به مدت 16 ساعت در تهران 27/5/94
 342. برگزاری دوره آموزشی جستجوی پیشرفته در پایگاههای اطلاعاتی (بخش كشاورزی) برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 4 ساعت در تهران 31/5/94
 343. برگزاری دوره آموزشی استراتژی‌های مالی برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 7/6/94
 344. برگزاری دوره آموزشی معیارهای بهره‌وری در سازمان برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 14/6/94
 345. برگزاری دوره آموزشی بهبود عملكرد سازمان برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 21/6/94
 346. برگزاری دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه- فایده در صندوق‌های غیردولتی برای شــركت مـــادر تخصصـی صنــدوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی در تهران 28/6/94
 347. برگزاری دوره آموزشی تیم سازی و شیوه كار گروهی برای شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به مدت 2 ساعت در تهران 4/7/94
 348. برگزاری دوره آموزشی آشنایی با طرح تجاری به مدت 24 ساعت در تهران 17/9/94
 349. برگزاری دوره آموزشی اصول و مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی به مدت 24 ساعت در تهران 5/12/94
 350. برگزاری دوره آموزشی فهم و تحلیل گزارشهای مالی به مدت 8 ساعت در تهران 3/12/94
 351. برگزاری دوره آموزشی فهم و تحلیل گزارشهای مالی به مدت 21 ساعت در تهران 9/12/94
 352. برگزاری دوره آموزشی تیم سازی و شیوه کار گروهی به مدت 21 ساعت در تهران 9/12/94
 353. برگزاری دوره آموزشی اصول و نگارش طرح تجاری به مدت 20 ساعت در تهران 24/1/95
 354. برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره به مدت 20 ساعت در تهران 26/1/95
 355. برگزاری دوره آموزشی مدیریت توسعه مسیر شغلی به مدت 16 ساعت در تهران 26/1/95
 356. برگزاری دوره آموزشی انجام خدمات مشاوره‌ای جهت تهیه افته‌های داخلی در خصوص دوره آشنایی با نگارش طرح تجاری به مدت 100 ساعت در تهران 1/2/95
 357. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک به مدت 20 ساعت در تهران 8/2/95
 358. برگزاری دوره آموزشی مدیریت تصمیم‌گیری به مدت 56 ساعت در تهران 7/6/95
 359. برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک به مدت 16 ساعت در تهران 17/8/95
 360. برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی به مدت 12 ساعت از تاریخ 7/11/96 الی 18/11/96
 361. برگزاری سمینار علمی روش‌شناسی مطالعات ترکیبی به مدت 4 ساعت در تاریخ 30/11/96
 362. برگزاری کارگاه آموزشی روش‌شناسی مطالعات ترکیبی به صورت موردی (Case Study) از تاریخ 23/1/97 لغایت 23/1/97
 363. برگزاری کارگاه آموزشی روش‌شناسی تحلیل محتوااز تاریخ 18/2/97 لغایت 18/2/97
 364. برگزاری کارگاه آموزشی روش‌شناسی فراتحلیل از تاریخ 25/4/97 لغایت 25/4/97
 365. برگزاری کارگاه آموزشیس روش‌شناسی داده بنیاد از تاریخ 23/4/97 لغایت 23/7/97
 366. برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک‌ها و فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها از تاریخ 24/7/97 لغایت 6/8/97
 367. برگزاری کارگاه آموزشی بهره‌وری نیروی انسانی از تاریخ 22/8/97 لغایت 29/8/97
 368. برگزاری کارگاه آموزشی انگیزش در کار از تاریخ 14/9/97 لغایت 21/9/97
 369. برگزاری کارگاه آموزشی رهبری تحول در سازمان‌ها از تاریخ 19/10/97 لغایت 24/10/97
 370. برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی از تاریخ 7/11/97 لغایت 18/11/97
 371. برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت از تاریخ 13/11/97 لغایت 17/11/97
 372. برگزاری کارگاه آموزشی نظام مدیریت اسلامی از تاریخ 29/11/97 لغایت 30/11/97
 373. برگزاری کارگاه روش‌شناسی پدیدارشناسی برای دانشکده فارابی به مدت 4 ساعت در تاریخ 28/03/98
 374. برگزاری کارگاه آموزشی روش‌شناسی پدیدارشناسی برای سازمان انرژی اتمی به مدت 4 ساعت در تاریخ 28/03/98

 

 

خواندن 1736 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 09:53
امیررضا محمودی

امیررضا محمودی هستم ، علاقه مند به حوزه راهبری ، بازاریابی دیجیتال ، تحول دیجیتال .

محتوای بیشتر در این بخش: « پروژه های انجام شده

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.