جمعه, 12 مهر 1398 16:58

پروژه های انجام شده

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مركز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس علاوه بر اعضای تمام وقت خود از همكاری طیف وسیعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دكتری و كارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران به ویژه دانشگاه تربیت مدرس برخوردار است. تعداد همكاران حرفه‌ای مركز به طور تمام وقت و پاره وقت مجموعاً به بیش از 200 نفر می رسد.

 تحقیقات

انجام فعالیت‌های پژوهشی هدف اصلی مركز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و در این راستا از اساتید و محققین برجستة دانشگاه‌های كشور جهت انجام تحقیقات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی استفاده می‌نماید. در این راستا ، تیم های متخصص در کارگروه های تخصصی ، اقدام به انجام پروژه های تبلیغاتی برای دولت ، سازمان ها ، نهاد ، شرکت های خصوصی و دولتی می نماید. 

 

 

تحقیقات انجام شده و در دست اقدام

 

1- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم جامع اطلاعاتی – عملیاتی صنایع لاستیك یزد"

كارفرما: مجتمع صنایع لاستیك یزد

تاریخ شروع طرح: 3/8/1373       تاریخ اتمام طرح: 3/8/1377

 

2- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیر (PM) مجتمع پتروشیمی خارك"

كارفرما: مجتمع پتروشیمی خارك

تاریخ شروع طرح:23/1/1377      تاریخ اتمام طرح: 23/4/1378

 

3- طرح مشاوره‌ای "طراحی مدل كنترل كیفیت چند معیاره"

كارفرما: شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران

تاریخ شروع طرح: 10/5/1377     تاریخ اتمام طرح: 10/12/1377

 

1- طرح تحقیقاتی "طراحی ماتریس سه بعدی شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوریهای كلیدی بخش‌های بهره‌بردار"

كارفرما: مركز تحقیقات مخابرات ایران

تاریخ شروع طرح: 23/6/1377     تاریخ اتمام طرح: 23/6/1378

 

2- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود نظام تصمیم گیری بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

 

3- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود ساختار سازمانی بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

 

4- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود آموزش كاركنان بانك رفاه كارگران "

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

5- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود نظام انگیزش بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

 

6- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود شیوه‌های امكان سنجی احداث شعب بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

 

7- طرح تحقیقاتی "شناسایی وضع موجود نظام ارتباطات بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 16/8/1377     تاریخ اتمام طرح: 16/4/1378

 

11- طرح تحقیقاتی "بررسی پیمانهای منطقه‌ای و اثرات آنها بر توسعه تجارب محصولات كشاورزی ایران"

كارفرما: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد كشاورزی (وابسته به وزارت جهاد كشاورزی)

تاریخ شروع طرح: 1/9/1377       تاریخ اتمام طرح: 30/3/1379

 

12- طرح تحقیقاتی "طراحی و تهیه و تدوین سنتز نهایی پروژه الگوی تجارت خارجی محصولات كشاورزی ایران"

كارفرما: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد كشاورزی (وابسته به وزارت جهاد كشاورزی)

تاریخ شروع طرح: 1/9/1377       تاریخ اتمام طرح: 30/3/1379

 

13- طرح تحقیقاتی "تحلیل و طراحی كلی سیستم جامع اطلاعات و آمار مدیریتی مركز جهانی علوم اسلامی (مرحله اول)"

شناخت وضع موجود سیستم‌ جامع اطلاعات و آمار مدیریتی مركز جهانی علوم اسلامی (مرحله دوم)- IM3

كارفرما: مركز جهانی علوم اسلامی قم

تاریخ شروع طرح: 26/10/1377   تاریخ اتمام طرح: آبان 79 و بهمن 80

 

14- طرح تحقیقاتی "بررسی تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش گمرك جمهوری اسلامی ایران"

كارفرما: گمرك جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 1/12/1377     تاریخ اتمام طرح: 1/3/1379

 

15- طرح تحقیقاتی "طراحی مجدد ساختار سازمانی و فرآیندهای اجرایی وزارت كار و امور اجتماعی"

كارفرما: وزارت كار و امور اجتماعی

تاریخ شروع طرح: 20/12/1377   تاریخ اتمام طرح: 20/9/1379

 

16- طرح تحقیقاتی طرح شهید بهشتی "گزینش نیروهای مستعد دانشجویی جهت آموزش مهارت‌های مدیریتی"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

تاریخ شروع طرح: 25/12/1377   تاریخ اتمام طرح: 25/2/1379

 

17- طرح تحقیقاتی "طرح ارتقای منزلت اجتماعی كاركنان دولت"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

تاریخ شروع طرح: 25/12/1377   تاریخ اتمام طرح: 2/3/1379

 

18- طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت فعلی تشكیلات سازمان برنامه و بودجه و ارائه پیشنهادها و راهكارهای مناسب در امر بهبود آن"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

تاریخ شروع طرح: 26/12/1377   تاریخ اتمام طرح: 30/2/1379

 

19- طرح تحقیقاتی "شناخت وضع موجود نظام بودجه‌ریزی در سازمان تأمین اجتماعی"

كارفرما: مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ شروع طرح: 2/3/1378       تاریخ اتمام طرح: 31/6/1378

 

20- طرح تحقیقاتی "طراحی نظامنامه مدیریت كیفیت برای شعب مستقل بانك رفاه كارگران" (بر اساس استانداردهای ایزو 9000 )

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 30/3/1378     تاریخ اتمام طرح: 30/2/1379

21- طرح تحقیقاتی "طراحی مجدد ساختار سازمانی و فرآیندهای اجرایی وزارت امور خارجه"

كارفرما: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 2/5/1378       تاریخ اتمام طرح: 2/2/1380

 

22- طرح تحقیقاتی "طرح جامع اشتغال استان گیلان"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

تاریخ شروع طرح: 23/5/1378     تاریخ اتمام طرح: 23/5/1379

 

23- طرح تحقیقاتی "تدوین استراتژی تحقیقاتی، صنعتی برای توسعه تكنولوژی اطلاعات در ایران"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 27/5/1378     تاریخ اتمام طرح: 27/5/1379

 

24- طرح تحقیقاتی "تعیین الگوی بهینة عملكرد و كلیات طرح درجه‌بندی شعب بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 15/10/1378   تاریخ اتمام طرح: 15/4/1379

 

25- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم جامع اطلاعات و آمار مدیریتی مركز جهانی علوم اسلامی"

كارفرما: مركز جهانی علوم اسلامی قم

تاریخ شروع طرح: 26/10/1378   تاریخ اتمام طرح: 26/4/1380

 

26- طرح تحقیقاتی "بررسی اثرات فن‌آوری اطلاعات (IT) بر بهبود فعالیت و تصمیم‌گیری مدیران"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان

تاریخ شروع طرح: 16/11/1378  

 

27- طرح تحقیقاتی "آسیب‌شناسی مدیریتی سازمان‌های استان سمنان و ارائه راه‌حلهای مناسب در جهت حل مشكلات آنها"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان

تاریخ شروع طرح: 16/11/1378   تاریخ اتمام طرح: 16/12/1382

 

 

28- طرح تحقیقاتی "برآورد نرخ سرمایه‌گذاری تحقیقات در سازمان تات"

كارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 16/12/1378   تاریخ اتمام طرح: 16/6/1379

 

29- طرح تحقیقاتی "Country Report و تدوین برنامه اقدام ملی (N. A. P) تهیه و تدوین گزارش كشوری در خصوص مبارزه با بیابان‌زائی و تعدیل اثرات خشكسالی در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه به كنوانسیون بیابان زدائی  (CCD)سازمان ملل متحد"

كارفرما: سازمان جنگلها و امور مراتع، خاك و جنگل‌های خارج از شمال كشور

تاریخ شروع طرح: 25/12/1378   تاریخ اتمام طرح: 25/12/1379

 

30- طرح تحقیقاتی "نظام جامع نیروی انسانی اداره كل امور مالی و مخازن شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران"

كارفرما: شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 10/3/1379    

 

31- طرح تحقیقاتی "بررسی نقش قوانین و مقررات اعم از گمركی و ارزی، محلی و مقررات حاكم بر توسعه بازار در توسعه صادرات محصولات شیلاتی"

كارفرما: شركت سهامی شیلات ایران

تاریخ شروع طرح: 29/3/1379     تاریخ اتمام طرح: 29/3/1380

 

32- طرح تحقیقاتی "بررسی و مطالعه تطبیقی تجارب كشورها در زمینه مشاركت بخش دولتی با بخش غیر دولتی در رابطه با ساخت آزادراه‌ها"

كارفرما: وزارت راه و ترابری

تاریخ شروع طرح: 5/5/1379       تاریخ اتمام طرح: 5/9/1379

 

33- طرح تحقیقاتی "مستندسازی مدیریت كیفیت بر اساس استانداردهای ایزو 9000 در شعب مستقل بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 10/5/1379     تاریخ اتمام طرح: 10/2/1380

 

34- طرح تحقیقاتی "ارائه راهكارهای اجرایی جهت برنامه‌های انگیزش كاركنان در بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 25/5/1379     تاریخ اتمام طرح: 25/2/1380

 

35- طرح تحقیقاتی "موضوع تحلیل تفصیلی ارتباطات و تعاملات سازمانی و ارائه الگوی پیشنهادی ارتباطات برای بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 25/5/1379

           

36- طرح تحقیقاتی "تحقیق پیرامون مقایسه تطبیقی سیاست‌های تجاری ایران و سایر كشورهای تولید كننده در زمینه تولید صادرات فرش دستباف طی دوره سی ساله 2000-1970 میلادی"

كارفرما: مركز تحقیقات فرش دستباف

تاریخ شروع طرح: 25/7/1379     تاریخ اتمام طرح: 25/7/1380

 

37- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی كشور"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

تاریخ شروع طرح: 28/7/1379     تاریخ اتمام طرح: 28/7/1380

 

38- طرح تحقیقاتی "ارزیابی عملكرد شركت‌های بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها"

كارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران (وزارت نیرو)

تاریخ شروع طرح: 8/8/1379       تاریخ اتمام طرح: 8/8/1380

 

39- طرح تحقیقاتی "بررسی علل قانون‌گریزی (علل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فرار از قانون) "

كارفرما: سازمان بهزیستی كل كشور

تاریخ شروع طرح: 15/9/1379     تاریخ اتمام طرح: 31/6/82

 

 

40- طرح تحقیقاتی "امكان‌سنجی راه‌اندازی بورس كالای منطقه‌ای میان كشورهای عضو اكو و D8"

كارفرما: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد كشاورزی (معاونت برنامه‌ریزی و بودجه وزارت جهاد كشاورزی)

تاریخ شروع طرح: 1/10/1379     تاریخ اتمام طرح: 1/10/1380

 

41- طرح تحقیقاتی "تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر تقاضای درمان خانوارهای شهری"

كارفرما: سازمان بیمه خدمات درمانی

تاریخ شروع طرح: 24/10/1379   تاریخ اتمام طرح: 24/8/1380

 

42- طرح تحقیقاتی "بررسی تبعات عضویت ایران در WTO در صنایع كوچك"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 26/10/1379   تاریخ اتمام طرح: 26/9/1380

 

43- طرح تحقیقاتی "طراحی واحدهای كوچك اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی و خدمت مشاوره‌ای (غیردولتی)  مورد نیاز واحدهای كوچك صنعتی"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 28/10/1379  

 

44- طرح تحقیقاتی "طراحی مراكز پشتیبانی از خلاقیت ها-نوآوری‌ها و ابتكارات نیروی خلاق و واحدهای كوچك صنعتی (آنكوباتورها)"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 5/11/1379     تاریخ اتمام طرح: 11/1380

 

45- طرح تحقیقاتی "طرح جامع و فراگیر كارورزی جوانان تحصیل كرده در واحدهای تولیدی و نرم‌افزاری"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 5/11/1379     تاریخ اتمام طرح: 5/12/1380

 

46- طرح تحقیقاتی "بررسی اثرات سیاست‌های مالیاتی و عوارض پرداختی بر صنایع كوچك"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 8/11/1379     تاریخ اتمام طرح: 8/12/1380

47- طرح تحقیقاتی "طراحی مراكز مشاوره‌ای توسعه فن‌آوری پیشرفته مورد نیاز واحدهای كوچك صنایع فلزی"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 9/11/1379    

 

48- طرح تحقیقاتی "تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملكرد فعالیت‌های ناجا"

كارفرما: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 9/12/1379     تاریخ اتمام طرح:4/12/1383

 

49- طرح تحقیقاتی "بررسی و ارائه راهكارهای اجرائی به منظور افزایش نرخ بهره‌برداری در رشته‌های منتخب صنعتی"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 10/12/1379   تاریخ اتمام طرح: 10/5/1380

 

50- طرح تحقیقاتی "مطالعات توسعه صنعتی منطقه البرز جنوبی شامل استان‌های تهران، قم، سمنان، قزوین، مركزی (اراك)"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 10/12/1379   تاریخ اتمام طرح: 10/12/1380

 

51- طرح تحقیقاتی "بررسی اقتصادی زیتون از تولید تا مصرف"

كارفرما: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 28/12/1379   تاریخ اتمام طرح: 31/5/1381

 

52- طرح تحقیقاتی "طراحی مجدد ساختار و فرآیندهای اجرائی حوزه ستادی بنیاد"

كارفرما: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

تاریخ شروع طرح: 1/2/1380       تاریخ اتمام طرح: 1/6/1381

 

53- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام ارزیابی عملكرد مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 1/2/1380       تاریخ اتمام طرح: 1/2/1381

 

54- طرح تحقیقاتی "تدوین راهبرد توسعه روستایی استان یزد"

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزی استان یزد               

تاریخ شروع طرح: 3/2/1380       تاریخ اتمام طرح: 14/6/1385

 

55- طرح تحقیقاتی "شناخت وضع موجود سیستم جامع اطلاعات بانك رفاه كارگران"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 5/4/1380       تاریخ اتمام طرح: 5/8/1380

 

56- طرح تحقیقاتی "طراحی ساختار كلان دانشگاه تربیت مدرس و ساختار تفصیلی معاونت پژوهشی دانشگاه"

كارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع طرح: 10/5/1380     تاریخ اتمام طرح: 10/12/1382

 

57- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استانداردهای ISO 9000:2000   سیستم سیبا"

كارفرما: بانك ملی ایران

تاریخ شروع طرح: 10/6/1380     تاریخ اتمام طرح: 10/3/1381

 

58- طرح تحقیقاتی "خدمات پشتیبانی برنامه اولویت‌های ملی توسعه علوم و فناوری و طرح همگانی كردن آموزش عالی"

كارفرما: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 1/7/1380       تاریخ اتمام طرح: 1/7/1381

 

59- طرح تحقیقاتی "بررسی سازمان و تشكیلات وزارت راه و ترابری و ارائه الگوی مناسب"

كارفرما: وزارت راه و ترابری

تاریخ شروع طرح: 13/8/1380     تاریخ اتمام طرح: 20/12/1381

 

60- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم سنجش بهره‌وری در شركت برق منطقه‌ای زنجان"

كارفرما: شركت برق منطقه ای زنجان

تاریخ شروع طرح: 2/11/1380     تاریخ اتمام طرح: 2/9/1382

 

61- طرح تحقیقاتی "تحلیل سیستم جامع اطلاعات بانك رفاه"

كارفرما: بانك رفاه كارگران

تاریخ شروع طرح: 14/11/1380   تاریخ اتمام طرح: 14/4/1381

 

62- نظارت بر طرح تحقیقاتی "نظارت بر طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"

كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ شروع طرح: 20/1/1381

           

63- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد فرآیندها و روش‌های بانك كشاورزی"

كارفرما: بانك كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 10/3/1381     تاریخ اتمام طرح: 10/12/1383

 

64- طرح تحقیقاتی "امكان‌سنجی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در ایران"

كارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ شروع طرح: 20/3/1381     تاریخ اتمام طرح: 22/12/1382

 

65- طرح تحقیقاتی "ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تهیه نقشه وضعیت خشكسالی بر اساس اطلاعات ماهواره NOAA"

كارفرما: مركز سنجش از دور ایران

تاریخ شروع طرح: 1/4/1381       تاریخ اتمام طرح: 11/10/1384

 

66- طرح تحقیقاتی "طراحی تفصیلی مستندسازی تجربیات مدیران و ارایه الگوهای عملی"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (مركز تكنولوژی آموزشی)

تاریخ شروع طرح: 15/4/1381     تاریخ اتمام طرح: 22/6/1382

 

67- طرح تحقیقاتی "بررسی ابزارهای گوناگون اجرایی در جهت توسعه ظرفیت بازار سرمایه كشور"

كارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ شروع طرح: 24/4/1381     تاریخ اتمام طرح: 29/12/1381

 

68- طرح تحقیقاتی "طراحی مجدد ساختار و فرآیندهای اجرایی سازمان تحقیقات و آموزش وزارت آموزش جهاد كشاورزی"

كارفرما: سازمان تحقیقات و آموزش جهاد كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 20/7/1381     تاریخ اتمام طرح: 20/6/1382

 

69- طرح تحقیقاتی "بررسی سازمان و تشكیلات موجود سازمان هواپیمایی و شركت فرودگاه‌های كشور و ارائه الگوی مناسب سازمانی"

كارفرما: شركت فرودگاه‌های كشور

تاریخ شروع طرح: 20/8/1381     تاریخ اتمام طرح: 20/9/1383

 

70- طرح تحقیقاتی "تدوین استراتژی عملیاتی و سازمانی گمرك ایران"

كارفرما: گمرك جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 20/9/1381     تاریخ اتمام طرح: 20/6/1383

 

71- طرح تحقیقاتی "طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات نیروگاه زرگان با نرم‌افزار اوراكل واكسس"

كارفرما: سازمان آب و برق خوزستان (نیروگاه زرگان)

تاریخ شروع طرح: 30/9/1381     تاریخ اتمام طرح: 3/2/1385

 

72- طرح تحقیقاتی "بررسی ایجاد بورس محصولات كشاورزی استان تهران"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

تاریخ شروع طرح: 28/12/1381   تاریخ اتمام طرح: 28/12/1382

 

73- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد فرآیندها و روش‌ها در مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان"

كارفرما: مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان

تاریخ شروع طرح: 2/2/1382       تاریخ اتمام طرح: 2/9/1382 

 

74- طرح تحقیقاتی "تجزیه و تحلیل، تدوین و نهادینه كردن استراتژی مؤسسه پس‌انداز و قر‌ض‌الحسنه قوامین"

            كارفرما: موسسه مالی و اعتباری   قوامین

تاریخ شروع طرح: 23/2/1382     تاریخ اتمام طرح: 23/9/1382

75- طرح تحقیقاتی "طرح تدوین برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر"

كارفرما: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 14/4/1382     تاریخ اتمام طرح: 20/1/1386

 

76- طرح تحقیقاتی "طراحی مجدد و تدوین مأموریت‌های پژوهشكده‌های وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران"

كارفرما: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 24/4/1382     تاریخ اتمام طرح: 24/7/1382

 

77- طرح تحقیقاتی "تهیه و تدوین برنامه ملی نوآوری با استفاده از بررسی تطبیقی نظام‌های ملی نوآوری كشورهای مختلف"

كارفرما: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 1/5/1382       تاریخ اتمام طرح: 1/9/1382

 

78- طرح تحقیقاتی "مطالعه تطبیقی مكانیسم‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان‌های بیمه‌گر درمانی و اجتماعی در ایران و كشورهای منتخب جهان و ارائه الگوی مناسب برای سرمایه‌گذاری در سازمان بیمه خدمات درمانی"

كارفرما: سازمان بیمه خدمات درمانی

تاریخ شروع طرح: 1/6/82           تاریخ اتمام طرح: 1/6/83

 

79- طرح تحقیقاتی "مدیریت محیط زیستی در وزارت راه و ترابری"

كارفرما: وزارت راه و ترابری

تاریخ شروع طرح: 15/6/1382     تاریخ اتمام طرح: اسفند 1385

 

80- طرح تحقیقاتی " طراحی و تبیین تفصیلی ساختار ستادی و تبیین شرح وظایف واحدهای استانی وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران "

كارفرما: وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 24/9/82

 

81- طرح تحقیقاتی "تدوین استراتژی شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی و تصمیم‌گیری استراتژیك واحدها شامل هتل‌ها، مهمانسراها و مجتمع‌های تفریحی شركت"

كارفرما: شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تاریخ شروع طرح: 10/10/82      

 

82- طرح تحقیقاتی " طراحی مجدد فرایندها و ساختار شركت برق منطقه‌ای خوزستان"

كارفرما: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت – وزارت نیرو

تاریخ شروع طرح:10/10/82       

 

83- طرح تحقیقاتی "برنامه‌ریزی استراتژیك دانشگاه تربیت مدرس"

كارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع طرح: 15/10/82      

 

84- طرح تحقیقاتی "بررسی و طراحی مجدد فرایندها و پیاده‌سازی معاونت فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری"

كارفرما: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 15/10/82      

 

85- طرح تحقیقاتی "مطالعات جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان غربی فاز 2: برنامه‌ریزی فضائی توسعه اقتصادی و اجتماعی استان با رویكرد GIS"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی

تاریخ شروع طرح: 27/12/82       تاریخ اتمام طرح: 20/7/83

 

86- طرح تحقیقاتی "ساماندهی پایگاه اطلاعات جغرافیایی استان آذربایجان غربی"

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی

تاریخ شروع طرح: 27/12/82       تاریخ اتمام طرح: 20/7/83

 

87- طرح تحقیقاتی " شاخص‌سازی و استانداردسازی نرخ رشد جرایم در ناجا"

كارفرما: مركز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا

تاریخ شروع طرح: 28/12/82       تاریخ اتمام طرح: 28/12/83

 

88- طرح تحقیقاتی "كارسنجی، تدوین شرح و شرایط احراز مشاغل ستاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی"

كارفرما: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

تاریخ شروع طرح: 16/1/83        

 

89- طرح تحقیقاتی "طراحی مدلی جهت اندازه‌گیری آمادگی شركت‌ها برای استقرار تجارت الكترونیكی"

كارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تاریخ شروع طرح: 17/1/83         تاریخ اتمام طرح: 15/6/85

 

90- طرح تحقیقاتی "شناسایی تأثیرات بانكداری الكترونیكی، بیمه الكترونیكی و گمركات الكترونیكی بر تسهیل صادرات كالا و خدمات"

كارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تاریخ شروع طرح: 17/1/83         تاریخ اتمام طرح: 15/11/85

 

91- طرح تحقیقاتی "طراحی فرآیند سازماندهی اطلاعات و مدارك غیر كتابی در مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران"

كارفرما: مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران

تاریخ شروع طرح: 29/2/83                     تاریخ اتمام طرح:

 

92- طرح تحقیقاتی "بررسی نحوه قیمت‌گذاری در بازارهای الكترونیكی و عوامل مؤثر بر آن"

كارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تاریخ شروع طرح: 1/4/83           تاریخ اتمام طرح: 29/1/84

 

93- طرح تحقیقاتی "تهیه گزارش شناخت وضع موجود ساختار سازمانی و فرایندهای كاری بانك مسكن"

كارفرما: بانك مسكن

تاریخ شروع طرح: 15/4/83         تاریخ اتمام طرح: 15/12/83

 

 

94- طرح تحقیقاتی "طراحی و اجرای نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها در دانشگاه تربیت مدرس"

كارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع طرح: 15/4/83         تاریخ اتمام طرح: 15/4/84

 

95- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد فرآیندهای دانشگاه تربیت مدرس "

كارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع طرح: 15/4/83         تاریخ اتمام طرح: 15/4/84

 

96- طرح تحقیقاتی "طراحی و اجراء پروژه چرخه بهره‌وری در ادارات كل – راه و ترابری،‌ تعاون و ثبت احوال استان تهران"

كارفرما: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

تاریخ شروع طرح: 29/4/83         تاریخ اتمام طرح: 29/2/84

 

97- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد و اصلاح نظام مدیریت شبكه‌های آبیاری و زهكشی (مطالعه موردی شبكه آبیاری و زهكشی گیلان"

كارفرما: شركت سهامی مدیریت منابع آب ایران

تاریخ شروع طرح: 4/5/83           تاریخ اتمام طرح:  2/3/1385

 

98- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی صنعت برق"

كارفرما: شركت توانیر

تاریخ شروع طرح: 13/5/83         تاریخ اتمام طرح:  29/9/85

 

99- طرح تحقیقاتی " ارزیابی فرایند واگذاری امور به بخش غیر دولتی و ارائه راهكارهای لازم)"

كارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ شروع طرح: 21/9/83         تاریخ اتمام طرح:

 

100- طرح‌ تحقیقاتی‌"‌مستندسازی ‌فرایندهای ‌ستادی ‌و‌ صفی ‌با‌ رویكرد ‌اخذ‌ گواهینامه
ISO 9000:2000 موسسه قوامین"

            كارفرما: موسسه مالی و اعتباری   قوامین

تاریخ شروع طرح: 1/10/83         تاریخ اتمام طرح: 1/7/84

 

101- طرح تحقیقاتی " تدوین برنامه‌های عملیاتی موسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه قوامین (بر اساس برنامه‌ریزی استراتژیك انجام شده)"

            كارفرما: موسسه مالی و اعتباری قوامین

تاریخ شروع طرح: 15/10/83       تاریخ اتمام طرح: 15/1/84

 

102- طرح تحقیقاتی " طراحی سیستم ارزشیابی پرسنل صف و ستاد بانك تجارت"

كارفرما: بانك تجارت

تاریخ شروع طرح: 1/11/83         تاریخ اتمام طرح: 1/7/84

 

103- طرح تحقیقاتی "تدوین ‌برنامه ‌عملیاتی ‌گمرك ‌ایران‌ (بر اساس ‌برنامه‌ریزی استراتژیك انجام شده"

كارفرما: گمرك جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع طرح: 20/11/83       تاریخ اتمام طرح: 20/12/83

 

104- طرح تحقیقاتی "مطالعه و تدوین برنامه كار كردن تیمی و روش‌های ایجاد تمایل در كاركنان جهت انجام كار گروهی"

كارفرما: بانك كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 23/1/84         تاریخ اتمام طرح: اسفند 1385

 

105- طرح تحقیقاتی "تقویت مشاركت‌های مردمی در بخش آب"

كارفرما: شركت سهامی مدیریت منابع آب (وزارت نیرو)

تاریخ شروع طرح: 23/1/84                     تاریخ اتمام طرح:

 

106- طرح تحقیقاتی "طراحی ساختار سازمانی بانك تجارت با رویكرد مهندسی مجدد فرایندها "

كارفرما: بانك تجارت

تاریخ شروع طرح: 29/3/84                     تاریخ اتمام طرح:

 

107- طرح تحقیقاتی "بررسی و طراحی فرآیندها و ساختار تفصیلی شركت سهامی مدیریت شبكه برق ایران"

كارفرما: شركت مدیریت شبكه برق ایران

تاریخ شروع طرح: 17/2/84         تاریخ اتمام طرح: 24/7/84

108- طرح تحقیقاتی "طراحی سازمان و روش توسعه و بهنگام‌سازی استانداردهای مدیریت پروژه"

كارفرما: شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح: 3/3/84           تاریخ اتمام طرح: 3/11/84

 

109- طرح تحقیقاتی "طراحی ‌شاخص‌های ‌اختصاصی‌ و ‌ارزیابی ‌عملكرد ‌دستگاههای ‌اجرایی استان تهران"

كارفرما: استانداری تهران

تاریخ شروع طرح: 1/4/84           تاریخ اتمام طرح: 15/6/84

 

110- طرح تحقیقاتی " بررسی وضعیت موجود و طراحی نظام مطلوب جبران خدمات كاركنان شركت ملی پالایش و پخش"

كارفرما: شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

تاریخ شروع طرح: 1/4/84                       تاریخ اتمام طرح: 1/4/85

 

111- طرح تحقیقاتی "تدوین نظام مطلوب پوشش‌های بیمه‌ای در بخش حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی)"

كارفرما: مركز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكی تهران

تاریخ شروع طرح: 15/6/84                     تاریخ اتمام طرح:

 

112- طرح تحقیقاتی "تدوین برنامه‌های عملیاتی شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی (براساس برنامه‌ریزی استراتژیك انجام شده)"

كارفرما: شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تاریخ شروع طرح: 4/8/84                                   تاریخ اتمام طرح: 4/1/85

 

113- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام توسعه صنعت گاز سبز"

كارفرما: شركت ملی گاز ایران

تاریخ شروع طرح: 18/11/84                               تاریخ اتمام طرح: 18/8/85

 

114- طرح تحقیقاتی "بررسی جایگاه صنعت برق در بین نخبگان، نیروهای متخصص و  متقاضی كار و دستیابی به موقعیت و ارزش صنعت برق بین آنها"

كارفرما: شركت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر

تاریخ شروع طرح: 27/2/85                                 تاریخ اتمام طرح: 5 ماه

 

115- طرح تحقیقاتی "تهیه دستورالعمل‌ها و ضوابط تعیین حق اشتراك و تعرفه فروش آب به مشتركین و آب بران مرتبط با شركت‌های آب منطقه‌ای"

كارفرما: وزارت نیرو - شركت سهامی مدیریت منابع آب

تاریخ شروع طرح: 10/4/85                                 تاریخ اتمام طرح: 5 ماه

 

116- طرح تحقیقاتی "تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی شركت فنرسازی زر "

كارفرما: شركت فنرسازی زر

تاریخ شروع طرح: 14/7/85                                 تاریخ اتمام طرح: 6/12/85

 

117- طرح تحقیقاتی "اجرای یك دوره فرایند پایش و اندازه‌گیری فرایندها در اداره كل اعزام و خدمات راهبری شركت قطارهای مسافری رجاء "

كارفرما: شركت قطارهای مسافری رجاء

تاریخ شروع طرح: 1/5/85                                   تاریخ اتمام طرح: 30/10/85

 

118- طرح تحقیقاتی "تدوین طرح استراتژیك صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"

كارفرما: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

تاریخ شروع طرح: 15/8/85                                             تاریخ اتمام طرح: 15/12/85

 

119- طرح تحقیقاتی "اصلاح فرایندهای مدیریتی دستگاه‌های منتخب دولتی استان یزد"

كارفرما: مركز پژوهشی توسعه مدیریت سبا

تاریخ شروع طرح:                                                           تاریخ اتمام طرح:

 

120- طرح تحقیقاتی "تهیه RFP تدوین راهكارهای توسعه SMEهای حوزه IT در ایران "

كارفرما: مركز تحقیقات مخابرات ایران

تاریخ شروع طرح: 23/11/85                                           تاریخ اتمام طرح: 23/1/86

 

121- طرح تحقیقاتی "طرح تهیه و تدوین استراتژی بخش معدن و ارائه راهكارهای اجرایی جهت تحقق اهداف بیست ساله كشور"

كارفرما: وزارت صنایع و معادن

تاریخ شروع طرح: 21/11/85                                           تاریخ اتمام طرح: 21/5/86

 

122- طرح تحقیقاتی "بررسی ‌موفق‌ترین راهكارهای توسعه كارآفرینی در جهان و بومی‌سازی آنها با توجه به شرایط ایران "

كارفرما: سازمان ملی جوانان

تاریخ شروع طرح: 30/9/85                                             تاریخ اتمام طرح: 26/12/85

 

123- طرح تحقیقاتی "طراحی مدل نیازسنجی آموزشی جهت اولویت‌بندی نیازهای آموزشی صنایع كوچك"

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 6/12/85                                             تاریخ اتمام طرح:

 

124- طرح تحقیقاتی "انجام طرح مطالعاتی نحوه تعامل سازمان صنایع  كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران با تشكل‌های صنعتی"

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 6/12/85                                             تاریخ اتمام طرح:

 

125- طرح تحقیقاتی "انجام طرح الگوی مشاركت مالی به منظور تنظیم مراجعات بیمه‌شدگان از خدمات بستری و سرپایی درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی"

كارفرما: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

تاریخ شروع طرح: 6/12/85                                             تاریخ اتمام طرح:

 

126- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد فرآیندهای سایپا یدك "

كارفرما: شركت سایپا یدك

تاریخ شروع طرح: 1/2/86                                               تاریخ اتمام طرح:

 

127- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام چرخه بهره‌وری در سازمان اتكا "

كارفرما: سازمان اتكا

تاریخ شروع طرح: 4/10/86                                             تاریخ اتمام طرح: 4/4/87

 

128- طرح تحقیقاتی "شناسایی، تدوین و چاپ تجربیات 10 كارآفرین برتر خارجی "

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 28/12/86                                           تاریخ اتمام طرح:

 

129- طرح تحقیقاتی "شناسایی، تدوین و چاپ تجربیات 10 كارآفرین برتر ایرانی "

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

تاریخ شروع طرح: 28/12/86                                           تاریخ اتمام طرح:

 

130- طرح تحقیقاتی "تدوین برنامه راهبردی بانك توسعه صادرات ایران "

كارفرما: بانك توسعه صادرات ایران

تاریخ شروع طرح: 25/12/86                                           تاریخ اتمام طرح:

 

131- طرح تحقیقاتی "تدوین و ارائه برنامه‌ریزی استراتژیك پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری "

كارفرما: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست و فناوری 

تاریخ شروع طرح: 11/2/87                                             تاریخ اتمام طرح:

 

132- طرح تحقیقاتی "تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری و صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی "

كارفرما: شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 23/4/87                                             تاریخ اتمام طرح: 23/4/88

 

133- طرح تحقیقاتی "آسیب‌شناسی و ارائه راه كارهای توسعه نیروی انسانی شركت باطری‌سازی سپاهان"

كارفرما: باطری سازی سپاهان

تاریخ شروع طرح: 15/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 15/7/87

134- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار سامانه اندازه‌گیری بهره‌وری و ارزیابی عملكرد شركت باطری‌سازی سپاهان "

كارفرما: باطری سازی سپاهان

تاریخ شروع طرح: 15/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 15/7/87

 

135- طرح تحقیقاتی "طراحی ساختار فرآیندی طراحی فروش و تولید شركت باطری‌سازی سپاهان"

كارفرما: باطری سازی سپاهان

تاریخ شروع طرح: 15/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 15/7/87

 

136- طرح تحقیقاتی "برنامه‌ریزی استراتژیك شركت باطری سازی سپاهان "

كارفرما: باطری سازی سپاهان

تاریخ شروع طرح: 15/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 15/7/87

 

137- طرح تحقیقاتی "طراحی و ترسیم نقشه علمی و فناوری كشور "

كارفرما: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ شروع طرح: 15/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 15/6/87

 

138- طرح تحقیقاتی "ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در رابطه با انجام فاز صفر بازمهندسی فرایندهای كسب و كار"

كارفرما: شركت لوله سازی اهواز

تاریخ شروع طرح: 18/2/87                                             تاریخ اتمام طرح: 9/6/87

 

139- طرح تحقیقاتی "طرح تحول راهبردی نظام آموزش عالی كشور"

كارفرما: معاونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ شروع طرح: مرداد 87                                              تاریخ اتمام طرح: خرداد 88

 

140- طرح تحقیقاتی "آسیب‌شناسی سازمانی و مدیریتی برق تهران"

كارفرما: شركت سهامی برق منطقه‌ای تهران

تاریخ شروع طرح: 3/10/87                                             تاریخ اتمام طرح: 3/4/88

 

141- طرح تحقیقاتی "محاسبه بهره‌وری مبتنی بر شاخص‌های كلی/ جزئی و طراحی و استقرار سامانه مناسب برای آن در شركت ملی نفت ایران و پنج شركت اصلی وابسته"

كارفرما: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (نفت)

تاریخ شروع طرح: 16/10/87                                           تاریخ اتمام طرح: 16/10/88

 

142- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در بانك تجارت"

كارفرما: بانك تجارت

تاریخ شروع طرح: 26/12/87                                           تاریخ اتمام طرح: 26/12/88

 

143- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی در موسسه مالی و اعتباری مهر"

كارفرما: موسسه قرض‌الحسنه مهر (بسیجیان)

تاریخ شروع طرح: 26/12/87                                           تاریخ اتمام طرح: 26/12/88

 

144- طرح تحقیقاتی "تدوین نظام بیمه‌ای مناسب در بخش حمل و نقل جاده‌ای (بار و مسافر) در كشور"

كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل

تاریخ شروع طرح: 2/3/88                                               تاریخ اتمام طرح: 2/5/89

 

145- طرح تحقیقاتی "تدوین نظام بیمه‌ای مناسب در بخش حمل و نقل ریلی (بار و مسافر و ناوگان) در كشور"

كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل

تاریخ شروع طرح: 6/3/88                                               تاریخ اتمام طرح: 6/5/89

 

146- طرح تحقیقاتی "ارزیابی توان شناسه بانك كشاورزی و ارائه راهكارهای بهبود آن"

كارفرما: بانك كشاورزی

تاریخ شروع طرح: 26/12/87                                           تاریخ اتمام طرح: 26/8/88

 

147- طرح تحقیقاتی "مهندسی مجدد فرایندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشاوره جهت پیاده‌سازی در حوزه مركزی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)"

كارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

تاریخ شروع طرح: 10/8/1388                                         تاریخ اتمام طرح: 10/4/88

148- طرح تحقیقاتی " طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و واحدهای تابعه "

كارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

تاریخ شروع طرح: 25/7/1388                                         تاریخ اتمام طرح: 25/7/1389

 

149- طرح تحقیقاتی "اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای كاری بانك مسكن "

كارفرما: بانك مسكن

تاریخ شروع طرح: 1/10/1388                                         تاریخ اتمام طرح: 1/8/1389

 

150- طرح تحقیقاتی "اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی استان تهران "

كارفرما: استانداری تهران

تاریخ شروع طرح: 28/11/1388                                       تاریخ اتمام طرح: 29/1/1389

 

151- طرح تحقیقاتی "تحلیل جامع كاربردی رضایت شغلی كاركنان شركت انتقال گاز ایران و ارائه راهكارهای افزایشی "

كارفرما: شركت انتقال گاز

تاریخ شروع طرح:                                               تاریخ اتمام طرح:

 

152- طرح تحقیقاتی "مطالعه و تدوین نظام چرخه بهره‌وری و تدوین شاخص‌های اصلی آن در بانك صنعت و معدن"

كارفرما: بانك صنعت و معدن

تاریخ شروع طرح: 21/1/89                                             تاریخ اتمام طرح: 21/8/89

 

153- طرح تحقیقاتی "تدوین اصلاح الگوی مصرف بر پایه بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرك‌های صنعتی"

كارفرما: شركت شهرك‌های صنعتی تهران

تاریخ شروع طرح: 8/3/89                                               تاریخ اتمام طرح: 8/9/89

 

154- طرح تحقیقاتی "بررسی حوزه‌های بازار سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی استان تهران"

كارفرما: شركت شهرك‌های صنعتی تهران

تاریخ شروع طرح: 8/3/89                                               تاریخ اتمام طرح: 8/9/89

 

155- طرح تحقیقاتی "طراحی ساختار كلان مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 10/5/89                                             تاریخ اتمام طرح: 10/8/89

 

156- طرح تحقیقاتی "مهندسی هزینه در شركت نساجی فخر ایران"

كارفرما: سازمان اتكا (شركت نساجی فخر ایران)

تاریخ شروع طرح: 1/8/89                                               تاریخ اتمام طرح:1/12/89

 

157- طرح تحقیقاتی "راهكارهای ارتقاء بهره‌وری كل عوامل تولید در بخش حمل و نقل دریایی كشور"

كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل (وزارت راه و ترابری)

تاریخ شروع طرح: 10/8/89                                             تاریخ اتمام طرح: 10/10/90

 

158- طرح تحقیقاتی "راهكارهای ارتقاء بهره‌وری كل عوامل تولید در بخش حمل و نقل جاده‌ای كشور"

كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل (وزارت راه و ترابری)

تاریخ شروع طرح: 10/8/89                                             تاریخ اتمام طرح: 10/10/90

 

159- طرح تحقیقاتی "مطالعه ساختار سازمان‌های رسانه‌ای در آینده و چاپ و نشر یافته‌ها"

كارفرما: شركت تعاونی فرهنگی هنری خانه پژوهشگران رسانه

تاریخ شروع طرح: 1/10/89                                             تاریخ اتمام طرح: 31/5/90

 

160- طرح تحقیقاتی "به روزآوری كتاب تاریخچه، مبانی، فلسفه و ضرورت‌های توسعه ساختار و تشكیلات سازمان طی سال‌های 1374 الی 1388"

كارفرما: شركت تعاونی فرهنگی هنری خانه پژوهشگران رسانه

تاریخ شروع طرح: 10/9/89                                             تاریخ اتمام طرح: 1/6/90

 

161- طرح تحقیقاتی "اجرای طرح كلینیك توسعه بازار در شهرك صنعتی نصیرآباد"

كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل (وزارت راه و ترابری)

تاریخ شروع طرح: 10/12/89                                           تاریخ اتمام طرح: 10/12/90

 

162- طرح تحقیقاتی "مشاره و طراحی نظام ساماندهی مشاغل (تشكیلات تفصیلی) مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 30/1/90                                             تاریخ اتمام طرح: 30/7/90

 

163- طرح تحقیقاتی "آمایش اقتصادی كشور از حیث توسعه سرویس‌ها و زیر ساخت‌های ICT 
(4 استان نمونه) "

كارفرما: موسسه تحقیقات و ارتباطات و فناری اطلاعات

تاریخ شروع طرح: 3/5/90                                               تاریخ اتمام طرح: 3/5/91

 

164- طرح تحقیقاتی "طراحی و پیاده‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك در مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 5/7/90                                               تاریخ اتمام طرح: 30/1/91

 

165- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملكرد در مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 1/9/90                                               تاریخ اتمام طرح: 1/9/91

 

166- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار سیستم محاسبه قیمت تمام شده  در مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 1/9/90                                               تاریخ اتمام طرح: 1/9/91

 

167- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از مركز آمار ایران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 1/9/90                                               تاریخ اتمام طرح: 1/9/91

 

168- طرح تحقیقاتی "مستندسازی و طراحی سیستم مدیریت كیفیت فرآیندهای بانك قرض‌الحسنه مهر ایران"

كارفرما: بانك قرض‌الحسنه مهر ایران 

تاریخ شروع طرح: 26/11/90                                           تاریخ اتمام طرح:

 

169- طرح تحقیقاتی "تحلیل استراتژیك زنجیره ارزش صنایع منتخب استان تهران"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 9/11/90                                             تاریخ اتمام طرح: 9/3/91

 

170- طرح تحقیقاتی "بهسازی فرآیندهای صندوق بازنشستگی كاركنان بانك‌ها"

كارفرما: صندوق بازنشستگی كاركنان بانكها 

تاریخ شروع طرح: 7/12/90                                             تاریخ اتمام طرح: از زمان واریز پیش‌پرداخت به مدت 6 ماه

 

171- طرح تحقیقاتی "بررسی شیوه‌های فعلی تامین مالی بنگاه‌های كوچك و بزرگ اقتصادی و ارائه راهكارهای مناسب برای دسترسی به استراتژی بهتر "

كارفرما: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

تاریخ شروع طرح: 7/12/90                                             تاریخ اتمام طرح: از زمان واریز پیش‌پرداخت به مدت 9 ماه

 

172- طرح تحقیقاتی "اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی استان البرز "

كارفرما: استانداری البرز

تاریخ شروع طرح: 17/11/90                                           تاریخ اتمام طرح: 27/1/91

 

173- طرح تحقیقاتی "بررسی تطبیقی شرایط ضمانت و محاسبه ریسك و نحوه پرداخت خسارت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك با صندوق حمایتی مشابه در كشور مورد بررسی"

كارفرما: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك

تاریخ شروع طرح: 15/12/90                                           تاریخ اتمام طرح: 10/5/91

 

174- طرح تحقیقاتی "تدوین شاخص‌ها، معیارها، روش‌های ارزیابی و اجرای ارزیابی عملكرد دفاتر پیشخوان استان البرز "

كارفرما: استانداری البرز

تاریخ شروع طرح: 16/12/90                                           تاریخ اتمام طرح: به مدت 40 روز

 

175- طرح تحقیقاتی "طراحی ساختار تفصیلی شركت برق منطقه‌ای هرمزگان (مبتنی بر بازنگری مجموعه  شرح وظایف واحدهای سازمانی شركت"

كارفرما: شركت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان (وزارت نیرو)

تاریخ شروع طرح: 31/2/91                                             تاریخ اتمام طرح: 31/2/92

 

176- طرح تحقیقاتی "انجام مطالعات امكان‌سنجی مقدماتی ده طرح صنعتی"

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران (شركت شهرك‌های صنعتی آذربایجان غربی)

تاریخ شروع طرح: 7/5/91                                               تاریخ اتمام طرح: 7/9/91

 

177- طرح تحقیقاتی "مطالعه فراگیر و تهیه نقشه استانی خوشه‌های كسب وكار در استان آذربایجان غربی (نقشه كشوری خوشه‌ها)"

كارفرما: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران (شركت شهرك‌های صنعتی آذربایجان غربی)

تاریخ شروع طرح: 28/6/91                                             تاریخ اتمام طرح: 4 ماه

 

178- طرح تحقیقاتی "اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی استان البرز "

كارفرما: استانداری البرز

تاریخ شروع طرح: 11/11/91                                           تاریخ اتمام طرح: 30/11/91

 

179- طرح تحقیقاتی "ممیزی رشته سیاستگذاری علم و فناوری"

كارفرما: معاونت علمی و فناوری

تاریخ شروع طرح: 15/09/91                                           تاریخ اتمام طرح: 30/12/91

 

180- طرح تحقیقاتی "تدوین برنامه‌های استراتژیك و عملیاتی شركت قاسم ایران: با رویكرد تحول استراتژیك"

كارفرما: شركت قاسم ایران

تاریخ شروع طرح: 09/03/92                                           تاریخ اتمام طرح: به مدت 6 ماه

 

181- طرح تحقیقاتی "امكان‌سنجی یا شناخت نیازمندیهای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در بانك انصار"

كارفرما: بانك انصار

تاریخ شروع طرح: 16/4/92                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 3 ماه

 

182- طرح تحقیقاتی "تدوین استراتژیهای توسعه منابع انسانی شركت انتقال گاز ایران"

كارفرما: شركت انتقال گاز ایران

تاریخ شروع طرح: 12/8/92                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 8 ماه

 

183-  طرح تحقیقاتی "استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد بهمراه سامانه نرم‌افزاری در بانك انصار

كارفرما: بانك انصار

تاریخ شروع طرح: 20/5/93                                             تاریخ اتمام طرح: 20/5/94

 

184-  طرح تحقیقاتی "پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیك و عملیاتی شركت قاسم ایران"

كارفرما: شركت قاسم ایران

تاریخ شروع طرح: 1/2/93                                               تاریخ اتمام طرح: 28/12/93

 

185-  طرح تحقیقاتی "طراحی مدل سنجش رضایتمندی مشتریان و ارزیابی عملكرد شركت قاسم ایران"

كارفرما: شركت قاسم ایران

تاریخ شروع طرح: 15/6/93                                             تاریخ اتمام طرح: 15/10/93

 

186-  طرح تحقیقاتی "ارزیابی كمی و كیفی تولید علم در ایران به تفكیك حوزه‌های علوم انسانی، مهندسی، سلامت و علوم پایه و مقایسه با اهداف چشم‌انداز"

كارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی 

تاریخ شروع طرح: 1/8/93                                               تاریخ اتمام طرح: 1/8/94

 

187-  طرح تحقیقاتی "تبیین چشم‌انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان یزد"

كارفرما: استانداری یزد 

تاریخ شروع طرح: 15/7/93                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 8 ماه

 

188-  طرح تحقیقاتی "بازنگری نظام حقوق و دستمزد سازمان زیباسازی در راستای برنامه راهبردی 5 ساله"

كارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

تاریخ شروع طرح: 12/11/93                                           تاریخ اتمام طرح: به مدت 3 ماه

 

189-  طرح تحقیقاتی "تجزیه و تحلیل بازار و استراتژی برندینگ شركت ثامن سازه عرش در خصوص پروژه فرحزادی"

كارفرما: شركت ثامن سازه عرش

تاریخ شروع طرح: 9/12/93                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 4 ماه

 

190- طرح تحقیقاتی "اجرای ارزیابی عملكرد دانشكده‌های دانشگاه تربیت مدرس با رویكرد كیفی- كمی"

كارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع طرح: 1/12/93                                             تاریخ اتمام طرح: 31/5/94

 

191-  طرح تحقیقاتی "مطالعه و بررسی ساختار مناسب جهت سازماندهی فعالیت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی"

كارفرما: شركت ملی گاز ایران

تاریخ شروع طرح: 14/2/94                                             تاریخ اتمام طرح: 14/12/94

 

192-  طرح تحقیقاتی "پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیك و عملیاتی شركت قاسم ایران در سال 1394

كارفرما: شركت قاسم ایران 

تاریخ شروع طرح: 1/1/94                                               تاریخ اتمام طرح: 28/12/94

 

193-  طرح تحقیقاتی "تدوین و تخصیص طرح‌های تشویقی (پروموشن فروش) به مشتریان شركت قاسم ایران"

كارفرما: شركت قاسم ایران

تاریخ شروع طرح: 8/4/94                                               تاریخ اتمام طرح:  به مدت 5 ماه

 

194-  طرح تحقیقاتی "طراحی مدل اجرایی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در بخش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و بكارگیری آن در شعب بیمه‌ای"

كارفرما: سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ شروع طرح: 23/6/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 6 ماه

 

195-  طرح تحقیقاتی "طراحی مدل اجرایی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در واحدهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی با تأكید بر سیستم‌های موجود و ارائه مشاوره در خصوص نرم‌افزارهای مورد نیاز"

كارفرما: سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ شروع طرح: 23/6/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 6 ماه

 

196-  طرح تحقیقاتی "طراحی و تبیین الگوی ساختاری صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی با رویكرد تحول سازمانی"

كارفرما: شركت مادر تخصصی

تاریخ شروع طرح: 12/8/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 9 ماه از تاریخ پیش پرداخت

 

197-  طرح تحقیقاتی "فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با طرح بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در بانك "

كارفرما: بانك ملی ایران

تاریخ شروع طرح: 17/9/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 4 ماه

 

198-  طرح تحقیقاتی "شناسایی و استانداردسازی فرآیندهای بانك سرمایه"

كارفرما: بانك سرمایه

تاریخ شروع طرح: 1/10/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 6 ماه

 

199-  طرح تحقیقاتی "برنامه‌ریزی جامع بانك سرمایه: طراحی و تدوین برنامه راهبردی، بازاریابی و مزیت رقابتی"

كارفرما: بانك سرمایه

تاریخ شروع طرح: 1/10/94                                             تاریخ اتمام طرح:  به مدت 9 ماه

 

200-  طرح تحقیقاتی "تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری در نظام اداری كشور"

كارفرما: سازمان ملی بهره‌وری ایران

تاریخ شروع طرح: 3/11/94                                             تاریخ اتمام طرح:  31/5/95

 

201-  طرح تحقیقاتی "استخراج مدل فرآیندهای مركز آمار ایران و بازطراحی آنها با رویكرد فرآیندكاوی"

كارفرما: مركز آمار ایران

تاریخ شروع طرح: 1/10/94                                             تاریخ اتمام طرح:  31/6/95

 

202-  طرح تحقیقاتی "سیاست‌های تقویت تولید و صادرات دانش‌بنیان و ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران"

كارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تاریخ شروع طرح: 5/12/94                                             تاریخ اتمام طرح:  5/12/95

 

203-  طرح تحقیقاتی "تطبیق شغل و شاغل"

كارفرما: سازمان امور اراضی كشور

تاریخ شروع طرح: 4/3/95                                               تاریخ اتمام طرح:  به مدت 4 ماه

 

204-  طرح تحقیقاتی "استقرار سامانه‌های نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دو دستگاه اجرایی اداره امور اقتصادی و دارایی و اداره بهزیستی استان مازندران" 

كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران

تاریخ شروع طرح: 1/12/1394                                         تاریخ اتمام طرح: 30/6/1395

 

205-  طرح تحقیقاتی "پژوهش، طراحی و استقرار نظام اجرایی چرخه بهره‌وری با تأكید بر فرآیندهای بهبود در معدن سرب و روی انگوران" 

كارفرما: شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

تاریخ شروع طرح: 13/5/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 13/5/1396

 

206- طرح تحقیقاتی "تدوین برنامه توانمندسازی نیروی انسانی حوزه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی" 

كارفرما: وزارت راه و شهرسازی

تاریخ شروع طرح: 8/6/1395                                           تاریخ اتمام طرح: 9 ماه از تاریخ ابلاغ

 

207- طرح تحقیقاتی "بازطراحی فرآیندهای سازمان دامپزشكی كشور" 

كارفرما: سازمان دامپزشكی كشور

تاریخ شروع طرح: 17/6/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 17/12/96

 

208- طرح تحقیقاتی "طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت كیفیت و بهبود فرایندها در سازمان نظام مهندسی البرز" 

كارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

تاریخ شروع طرح: 1/9/1395                   تاریخ اتمام طرح: 5 ماه از زمان واریز

 پیش‌پرداخت

 

209- طرح تحقیقاتی "طراحی مدل تعیین اندازه بازار باتری خودروی كشور" 

كارفرما: مجتمع صنعتی سپاهان باتری

تاریخ شروع طرح:                       تاریخ اتمام طرح: 9 ماه از زمان واریز

 پیش‌پرداخت

210- طرح تحقیقاتی "طراحی و اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در بانك كشاورزی" 

كارفرما: بانك كشاورزی 

تاریخ شروع طرح: 8/10/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 8/9/96

 

 

211- طرح تحقیقاتی "برنامه‌ریزی جامع گروه باطری سپاهان: آسیب‌شناسی، بهینه‌سازی، طراحی و تدوین برنامه راهبردی" 

كارفرما: مجتمع صنعتی سپاهان باطری  

تاریخ شروع طرح: 17/11/1395                                       تاریخ اتمام طرح: 9 ماه بعد

 

212- طرح تحقیقاتی "تحلیل قیمتی محصولات صنایع پتروشیمی" 

كارفرما: كانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران  

تاریخ شروع طرح: 1/10/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 1/10/96

 

213- طرح تحقیقاتی "آینده پژوهی رسانه‌های دیجیتال نسل آتی با هدف سیاست‌گذاری" 

كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    

تاریخ شروع طرح: 17/9/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 27/12/95

 

214- طرح تحقیقاتی "خدمات مشاوره آموزشی و پژوهشی به دیوان محاسبات كشور" 

كارفرما: دیوان محاسبات كشور   

تاریخ شروع طرح: 22/8/1395                                         تاریخ اتمام طرح: 22/8/96

 

215- طرح تحقیقاتی "مطالعه و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و برنامه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" 

كارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   

تاریخ شروع طرح: 24/4/1396                                         تاریخ اتمام طرح: به مدت شش ماه 

 

216- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد" 

كارفرما: وزارت جهاد كشاورزی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)   

تاریخ شروع طرح: 1/6/1396                                           تاریخ اتمام طرح: 30/11/96

 

217- طرح تحقیقاتی "ارائه مشاوره پژوهشی در خصوص پروژه تدوین، اجرا و كنترل برنامه استراتژیك شركت گهر زمین" 

كارفرما: شركت سنگ آهن  گهر زمین

تاریخ شروع طرح: 1/8/1396                                           تاریخ اتمام طرح: 29/12/96

 

 

218- طرح تحقیقاتی "انجام امور مطالعاتی در حوزه شاخص‌های بهره‌وری توسط هسته بهره‌وری مركز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری " 

كارفرما: شركت ملی نفت ایران

(قرارداد ندارد)

 

219- طرح تحقیقاتی "انجام امور پژوهشی و تحقیقات در خصوص برنامه راهبردی بازاریابی بانك ملی ایران" 

كارفرما: بانك ملی ایران

تاریخ شروع طرح: 19/9/1396                                         تاریخ اتمام طرح: 19/4/97

 

220- طرح تحقیقاتی قرارداد نظارت بر پروژه‌های 1. "مكانیزم تأمین مالی شركت ملی گاز ایران با بهره‌گیری از بازارهای مالی داخلی" و 2 "ارزیابی عملكرد مالی شركت‌های زیرمجموعه و حوزه ستادی شركت ملی گاز ایران"  

كارفرما: شركت ملی گاز ایران

تاریخ شروع طرح: 25/11/1396                                       تاریخ اتمام طرح: 25/11/97

 

221- طرح تحقیقاتی "بررسی صلاحیت‌های عمومی متقاضیان استخدام در پژوهشگاه نیرو (اعضای هیئت علمی و اعضای پژوهشی) و برگزاری كانون ارزیابی"  

كارفرما: پژوهشگاه نیرو

تاریخ شروع طرح: 29/11/1396                                       تاریخ اتمام طرح: به مدت دو ماه

 

222- طرح تحقیقاتی "شناسایی و مستندسازی فرآیندهای دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش پژوهشگاه نیرو"  

كارفرما: پژوهشگاه نیرو

تاریخ شروع طرح: 29/11/1396                                       تاریخ اتمام طرح: به مدت یك ماه و نیم

 

223- طرح تحقیقاتی "استقرار سیستم مدیریت دارایی و بدهی در شركت های بیمه"  

كارفرما: پژوهشكده بیمه

تاریخ شروع طرح: 23/12/1396                                       تاریخ اتمام طرح:23/6/1397

 

224- طرح تحقیقاتی "پروژه تحقیقات بازاریابی بانك شهر با رویكرد ارائه راهبردها و اقدامات عملیاتی جهت ارتقای بازاریابی"  

كارفرما: بانك شهر

تاریخ شروع طرح: 15/2/1397                                         تاریخ اتمام طرح:15/19/1397

 

225- طرح تحقیقاتی "تحقیق و پژوهش مورد نیاز كارفرما در بخش تحلیل، امكان‌سنجی و پیشنهاد فرآیند الكترونیكی تفریغ احكام قانون بودجه"  

كارفرما: دیوان محاسبات كشور

تاریخ شروع طرح: 1/1/1397                                           تاریخ اتمام طرح:15/12/1397

 

226- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: وزارت جهاد كشاورزی (شركت مادر تخصصی خدمات كشاورزی)

تاریخ شروع طرح: 10/7/1397                                         تاریخ اتمام طرح: 10/11/1397

 

227- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: وزارت جهاد كشاورزی (سازمان شیلات ایران)

تاریخ شروع طرح: از زمان واریز پیش‌پرداخت                       تاریخ اتمام طرح: به مدت 3 ماه

 

228- طرح تحقیقاتی "طراحی، استقرار و پشتیبانی سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش"  

كارفرما: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

تاریخ شروع طرح: از زمان واریز پیش‌پرداخت                       تاریخ اتمام طرح: به مدت 15 ماه

 

229- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی كشور)

تاریخ شروع طرح: 20/7/97                                             تاریخ اتمام طرح: 20/11/97

 

230- طرح تحقیقاتی "طراحی نظام ارزش گذاری برند بر مبنای استاندارد ISO 10668"  

كارفرما: شركت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

تاریخ شروع طرح: 22/7/97                                             تاریخ اتمام طرح:

 

231- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشاركت‌های مردمی در سازمان آموزش و پرورش

تاریخ شروع طرح:  به مدت 15 ماه                          تاریخ اتمام طرح: 19/8/97

    از  تاریخ واریز پیش‌پرداخت

 

232- طرح تحقیقاتی "مطالعه و پیاده‌سازی مرحله دوم سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد و اجرای سیستم یكپارچه بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"  

كارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تاریخ شروع طرح: 1/8/97                                                تاریخ اتمام طرح: به مدت 5 ماه از
                                                                                                     تاریخ ابلاغ

233- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: سازمان حفظ نباتات كشور

تاریخ شروع طرح: 27/8/97                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 6 ماه از
                                                                                                     تاریخ واریز پیش پرداخت

234- طرح تحقیقاتی "توسعه و پشتیبانی و توسعه سامانه بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  (اداره كل تحقیقات و برنامه‌ریزی)

كارفرما: بانك ملی ایران

تاریخ شروع طرح: 1/9/97                                                تاریخ اتمام طرح: 1/9/98

 

235- طرح تحقیقاتی "طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملكرد"  

كارفرما: سازمان امور عشایری 

تاریخ شروع طرح: 2/10/97                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 3 ماه

 

236- طرح تحقیقاتی "خرید خدمات دسترسی به سایت لینك‌های telegeography"  

كارفرما: شركت ارتباطات زیرساخت

تاریخ شروع طرح: 13/11/97                                           تاریخ اتمام طرح: 13/11/98

 

237- طرح تحقیقاتی "استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده (بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد موضوع تبصره 20 قانون بودجه سال 97"  

كارفرما: روزنامه رسمی كشور

تاریخ شروع طرح: 4/12/97                                             تاریخ اتمام طرح: به مدت 3 ماه

 

238- طرح تحقیقاتی "بررسی و طراحی مدل كسب و كار گردشگران الكترونیك"  

كارفرما: سیمرغ سفر پارسیان

تاریخ شروع طرح: از تاریخ پیش‌پرداخت                               تاریخ اتمام طرح: به مدت 10 ماه

 

239- طرح تحقیقاتی "ارائه الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه بر مبنای آسیب‌شناسی وضع موجود"  

كارفرما: سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ شروع طرح: 1/12/1397                             تاریخ اتمام طرح: 30/11/1398

 

240- طرح تحقیقاتی "مطالعه طرح جامع گردشگری شهرستان کرمان"  

كارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

تاریخ شروع طرح: 30/4/1398                             تاریخ اتمام طرح: 31/4/1398

 

 

خواندن 2486 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 مهر 1398 11:27
امیررضا محمودی

امیررضا محمودی هستم ، علاقه مند به حوزه راهبری ، بازاریابی دیجیتال ، تحول دیجیتال .

محتوای بیشتر در این بخش: دوره های آموزشی برگزار شده »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.